Pyramid var bäst av åtta!
Henrik Karlsson , Produktionschef

Grythyttan Stålmöbler är ett familjeföretag i rakt nedstigande led. Nuvarande vd Karl Lindqvists farfar Artur var smeden som bytte inriktning från hästskoproduktion till möbeltillverkning. Han bockade den första fåtöljen till Stockholmsutställningen år 1930, och började sedan tillverkningen av en hel serie trädgårdsmöbler. Genom åren har allehanda möbler såsom skolbänkar och campingbord tillverkats, men fokus har alltid legat på stolar, soffor och bord för utomhusbruk. Form och funktion har alltid präglat Grythyttan Stålmöbler och företagets historia är starkt sammankopplad med svensk möbelhistoria. Kulturarvet förvaltas och utvecklas med stolthet. Tillverkning av möbler sker än idag i Grythyttan.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Grythyttan Stålmöbler AB. Besök CITK AB på citk.se.

Grythyttan Stålmöbler AB

Under 2018 använde sig Grythyttan Stålmöbler av ett affärssystem med separat MPS-system. Lösningen var inte optimal och företaget hade under några år funderat på att byta affärssystem. En egen förstudie gjordes där Pyramid valdes efter att ha jämförts med sju andra affärssystem. ”Vi införde Pyramid 4 i vår verksamhet under hösten 2018. Hela projektet gick väldigt smidigt, mycket tack vare Micke Preis på CITK.

Micke kunde snabbt sätta sig in i vår verksamhet och hitta, samt koda, smarta lösningar i Pyramid åt oss. När vi efter genomförande summerade projektet så stämde både den offererade tidsplanen och priset väldigt väl. Detta mycket tack vare den förstudie som CITK utförde innan projektet startade. Vi är mycket nöjda med genomfört projekt och använder oss gärna av CITK igen.”

Företagsfakta

Grythyttan Stålmöbler är ett familjeföretag i rakt nedstigande led. Nuvarande vd Karl Lindqvists farfar Artur var smeden som bytte inriktning från hästskoproduktion till möbeltillverkning. Han bockade den första fåtöljen till Stockholmsutställningen år 1930, och började sedan tillverkningen av en hel serie trädgårdsmöbler. Genom åren har allehanda möbler såsom skolbänkar och campingbord tillverkats, men fokus har alltid legat på stolar, soffor och bord för utomhusbruk. Form och funktion har alltid präglat Grythyttan Stålmöbler och företagets historia är starkt sammankopplad med svensk möbelhistoria. Kulturarvet förvaltas och utvecklas med stolthet. Tillverkning av möbler sker än idag i Grythyttan.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Grythyttan Stålmöbler AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch