Pyramid ett måste för GREAT!
Björn Rydgren , VD

GREAT - Market Interaction Nordic AB erbjuder företag och organisationer effektiva metoder och tjänster som syftar till att effektivisera kundens sälj- och marknadsprocesser.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

CITK IT Konsult AB är Pyramidåterförsäljare åt GREAT - Market Interaction Nordic AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

GREAT - Market Interaction Nordic AB

Jag har lång erfarenhet av Pyramid i tidigare jobb säger Björn Rydgren VD på GREAT sedan 1 januari 2004. Därför var valet lätt när jag tillträdde min nya tjänst och blev delägare hos GREAT. Jag ville ha ett affärssystem som går att växa i och som skulle klara av att stödja en konsultorganisation som växer kraftigt. Vårt behov är att följa projekt och rapportera tid i ett system, i princip i realtid. Givetvis även smör- och brödrutiner. Via tidrapportering och ett antal externt byggda system klarar vi av detta. För att få maximal nytta av ett affärssystem krävs att vi har en duktig leverantör som kan påvisa och stödja oss att utveckla Pyramid till vårt företag, det har CITK IT Konsult AB visat både på drift- och konsultsidan. Vi har idag uppnått sådan effektivitet att vi har färdigavstämda månadsbokslut redan första svart dag i ny månad.

Företagsfakta

GREAT - Market Interaction Nordic AB erbjuder företag och organisationer effektiva metoder och tjänster som syftar till att effektivisera kundens sälj- och marknadsprocesser.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är Pyramidåterförsäljare åt GREAT - Market Interaction Nordic AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

Referenser i samma bransch