Med Proclient och Pyramid har vi effektiviserat vår verksamhet!
Emelie Bengtsson , Ekonomichef

AB GP-Last startades av Gustav Persson i Linderöd år 1929 under namnet AB Gustav Perssons Åkeri. Efter några år flyttade verksamheten till Malmö. Företaget har under åren haft en bra utveckling och kontinuerlig tillväxt, vilket har inneburit att GP-Last idag är ett av de ledande åkeriföretagen i södra Sverige. Idag består verksamheten främst av linjetrafik för Schenker med fokus på Malmö-Stockholm men även egen beställningstrafik, lagerverksamhet samt fordonstvätt.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt GP Last AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

GP Last AB

Kundens situation och utmaning

För att hantera GP-Lasts åkeri- och transportverksamhet krävs ett pålitligt system för att hantera flödet av fakturor både ut och in.

Vår lösning

Med Proclients modul för leverantörsfakturatolkning så behöver inte en enda leverantörsfaktura scannas eller registreras i systemet, alla leverantörsfakturor går till extern partner som tolkar fakturorna som sedan automatiskt importeras i pyramid för attest och kontering.

Effekt och resultat

Lösningen har gjort att personalen på kontoret sparat in ca 1 timmes arbete varje dag. Användarna attesterar och konterar sedan enkelt via Pyramids webbversion som finns till hands oavsett var de befinner sig.

Företagsfakta

AB GP-Last startades av Gustav Persson i Linderöd år 1929 under namnet AB Gustav Perssons Åkeri. Efter några år flyttade verksamheten till Malmö. Företaget har under åren haft en bra utveckling och kontinuerlig tillväxt, vilket har inneburit att GP-Last idag är ett av de ledande åkeriföretagen i södra Sverige. Idag består verksamheten främst av linjetrafik för Schenker med fokus på Malmö-Stockholm men även egen beställningstrafik, lagerverksamhet samt fordonstvätt.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt GP Last AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch