Ett stort produktutbud med snabbt flöde från order till leverans, kräver ett smidigt affärssystem!
Johan Lindmark , VD

Goodstep AB är en av Sveriges största och äldsta grossister av sko- tillbehör. Bland företagets kunder finns såväl stora skobutiks- kedjor i Sverige och övriga Norden, som mindre enskilda skobutiker runt om i landet. Årsomsättning 42 Mkr, antal anställda: 10.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Goodstep AB. Besök CITK AB på citk.se.

Goodstep AB

Goodstep (tidigare Tenvig AB) köptes av AB Bandindustri under 2007. AB Bandindustri är sedan många år användare av Pyramid. Därför föll det sig naturligt att först undersöka om Pyramid kunde leva upp till Goodsteps krav på nytt affärssystem. Bandindustri önskade att det skulle vara ett standardsystem utan anpassningar för driftsäkerhetens skull.

CITK IT Konsult AB gjorde en förstudie under våren 2007 där man utredde Goodsteps behov och Pyramids möjligheter att lösa dem. Förstudien visade att Pyramid skulle klara behoven utan anpassningar… Vår förre ägare, ett norskt bolag, har SAP som affärssystem och Goodstep vad tidigare hänvisade till support och utveckling av systemet i Norge. ”Med Pyramid har vi nära till konsulterna vilket känns smidigare och effektivare, numera kan vi få hjälp på plats inom några timmar om det skulle behövas. Dessutom har vi bra support från personalen på Bandindustri som är vana användare.” ”Vi hade planerat för att ha gott om tid för bytet av system, vi påbörjade installationen under hösten 2007 och driftsatte den 1:a april 2008.”

Goodsteps stora kunder ställer höga krav på att anpassning till deras önskemål vad gäller utformning och innehållet i rapporter som t.ex. fakturor och följesedlar. En viktig kund skickar alla sina order via fil en gång i veckan. Dessa olika krav diskuterades i samband med förstudien och CITK föreslog en lösning. ”Orderfilen justeras så att beställt antal korrigeras efter storlek på våra förpackningar innan vi importerar ordern in i Pyramid. Det var viktigt att denna orderkoppling driftsattes redan första dagen vilket också skedde.” ”Nu har vi varit igång i några månader och det känns bra. En styrka hos Pyramid är enkelheten att söka fram information, det är också enkelt för användaren att anpassa Pyramid med genvägar och sökbilder som snabbar upp det dagliga arbetet."

Företagsfakta

Goodstep AB är en av Sveriges största och äldsta grossister av sko- tillbehör. Bland företagets kunder finns såväl stora skobutiks- kedjor i Sverige och övriga Norden, som mindre enskilda skobutiker runt om i landet. Årsomsättning 42 Mkr, antal anställda: 10.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Goodstep AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch