Med Pyramid har vi stöd i vår framtida utveckling!
Alexander Meyenberg Hall , VD

Formgivning och produktion av belysning Globen Lighting AB, grundat 1984. Företaget fokuserar på egen formgivning och produktion av interiörbelysning. Bolaget har dotterbolag i de nordiska länderna, men är representerade i större delen av Europa, även i Mellanöstern och USA. Försäljningen sker dels mot konsument via återförsäljare såsom möbel-, interiör- och belysningsaffärer, dels mot offentlig miljö, inredare och projekt.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Globen Lighting AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Globen Lighting AB

Kundens situation och utmaning

Globen Lighting hade tidigare ett äldre system med stagnerad utvecklingsmöjlighet. För att kunna växa och utveckla sin verksamhet behövde det ett modernare och mer integrerat system med bl a stöd för EDI.

Vår lösning

Med Pyramid har Globen Lighting förenklat sin administration. De registrerar nu alla order i en och samma databas. Dessutom hanteras samtliga EDI-flöden helt och hållet i Pyramid. Via Pyramids modul Miljöavgifter får de med automatik kontroll på sina miljöavgifter

Effekt och resultat

”Allt har blivit mycket enklare och mer effektivt”, säger Alexander Meyenberg Hall, VD på Globen Lighting.

Företagsfakta

Formgivning och produktion av belysning Globen Lighting AB, grundat 1984. Företaget fokuserar på egen formgivning och produktion av interiörbelysning. Bolaget har dotterbolag i de nordiska länderna, men är representerade i större delen av Europa, även i Mellanöstern och USA. Försäljningen sker dels mot konsument via återförsäljare såsom möbel-, interiör- och belysningsaffärer, dels mot offentlig miljö, inredare och projekt.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Globen Lighting AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch