Vi började arbeta med Pyramid inför millenieskiftet
Lena Arvidsson , Ekonomichef

Global Furniture i Skene AB (Hans K) Hans K arbetar sedan 1984 med att utveckla och sälja möbler för hemmet till möbelfackhandeln på den nordiska marknaden.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Global Furniture i Skene AB (Hans K). Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Global Furniture i Skene AB (Hans K)

Vi började arbeta med Pyramid inför millenieskiftet

- Lena Arvidsson , Ekonomichef

”Hans K började arbeta med Pyramid 1999 inför millenieskiftet då vi var tvungna att byta ut vårt gamla affärssystem. En utomstående konsult rekommenderade oss att titta närmare på Pyramid och efter att ha gjort en noggrann förstudie tillsammans med KR-system kände vi att systemet skulle fungera för vårt företag. Detta trots att Pyramid är ett standardsystem och vi var vana vid att jobba i ett specialdesignat affärssystem utvecklat för en internationell koncern. Installationen tog ett par månader och första månaden i skarpt läge körde vi parallellt med det gamla systemet. Den noggranna förstudien och det professionella arbetet från KR-systems sida bidrog till att vi lyckades göra bytet utan några större problem och nästan helt utan driftstopp. Vi känner oss mycket nöjda med vårt affärssystem. Sedan dess har företaget vuxit med systemet och även uppgraderat till nya Pyramid Business Studio. Vi har fått ett otroligt lättarbetat och flexibelt affärssystem och med den nya studiotekniken känns det inte längre som ett standardsystem. Efter hand har vi också köpt till fler moduler. De senaste tillskotten är en E-handelslösning som ska utöka servicen till våra kunder och Mobile Office för våra resande användare. Vi känner oss mycket nöjda med vårt affärssystem och tycker att det tillgodoser alla de behov vi har internt i företaget och externt ut mot kunderna.”

Företagsfakta

Global Furniture i Skene AB (Hans K) Hans K arbetar sedan 1984 med att utveckla och sälja möbler för hemmet till möbelfackhandeln på den nordiska marknaden.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Global Furniture i Skene AB (Hans K).
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid