Pyramid är ett flexibelt system med många funktioner
Per Berglund , Konstruktion, Inköp, Försäljning

GBD Lagersystem AB är ett företag med mångårig erfarenhet av att hjälpa tillverkande industri och lager med förutsättningar för effektiv lagerhantering. Med utgångspunkt från modulära pallställ har vi utvecklat produkter för lagerinredning som möjliggör bättre utnyttjande av lagervolymen. Möjligheten att snabbt bygga in olika typer av lösningar gör vårt pallställ unikt. Det ger dig förenklad lagerhållning, plockning och hantering. Med det lilla företagets anpassningsförmåga och ständiga öppenhet för nya erfarenheter, finner vi den bästa lösningen för just din lagerhantering.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt GBD Lagersystem AB. Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

GBD Lagersystem AB

Vi har använt Pyramid i över 15 år. Pyramid har passat oss då vi hela tiden förändras och Pyramid har förmågan att följa oss. Pyramid är ett flexibelt system med många funktioner och vi kan med hjälp av anpassningar styra hur vi vill att systemet skall bistå oss.

Pyramid hjälper oss som mest med sin modul för materialplanering. Vi arbetar mycket med specialprodukter och med denna modul kan vi lätt söka fram och se vad för specialprodukt vi satt ihop till en kund och på bästa sätt hjälpa kunden vid exempelvis näste beställning. Vi tycker systemet är enkelt att söka i och hittar det vi behöver.

Företagsfakta

GBD Lagersystem AB är ett företag med mångårig erfarenhet av att hjälpa tillverkande industri och lager med förutsättningar för effektiv lagerhantering. Med utgångspunkt från modulära pallställ har vi utvecklat produkter för lagerinredning som möjliggör bättre utnyttjande av lagervolymen. Möjligheten att snabbt bygga in olika typer av lösningar gör vårt pallställ unikt. Det ger dig förenklad lagerhållning, plockning och hantering. Med det lilla företagets anpassningsförmåga och ständiga öppenhet för nya erfarenheter, finner vi den bästa lösningen för just din lagerhantering.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt GBD Lagersystem AB.
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.