Genom Pyramids tillverkningsmodul har vi fått ett fullgott stöd samt bättre möjligheter till uppföljning.
Ulf Bäckström , VD

G-Man Tools registrerades officiellt år 1984 under namnet Edsbytool AB. Den grundläggande affärsidén bestod i att bygga vidare på den tradition och kunskap som finns i regionen, avseende tillverkning och marknadsföring av sågar och sågblad för trä. Under 1987 övertogs försäljning och produktion från Norges enda sågtillverkare, A/S Grorud Jernvarefabrik. Eftersom dessa sågar marknadsförts under varumärket G-MAN, ändrade också bolaget sitt namn till nuvarande G-MAN TOOLS AB. Genom denna affär ökade volym och omsättning kraftigt, och därefter har verksamheten successivt ökat och lett till en konsolidering av bolaget. På grund av att man förnyat maskinparken under de senaste åren, står företaget nu väl rustat för framtiden. Företaget har ända sedan starten varit mycket exportorienterat och idag exporteras ca 80% av produktionen till mer än 30 olika marknader över hela världen. Verksamheten bedrivs i egna lokaler, belägna i Ovanåker, Edsbyn.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt G-MAN Tools AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

G-MAN Tools AB

Situation och utmaning

Som tillverkande företag är tillverkningsprocessen hjärtat i verksamheten. Vi säljer sågblad med mera till de stora aktörerna på marknaden vilket ställer höga krav på att få till en effektiv tillverkningsprocess i verksamheten.

Vi ville slippa det tekniska underhållet men ändå ha en smidig drift av den hårdvara som Pyramid körs på. Därför var det viktigt för oss att lägga Pyramid i molnet.

Lösning

Genom Pyramids tillverkningsmodul har vi fått ett fullgott stöd samt bättre möjligheter till uppföljning.

Proclient har genom sin kunskap i Pyramid bidragit med förfining av lösningen och ger oss dessutom löpande stöd i verksamheten.

Effekt och resultat

Proclient har säkerställt en stabil driftmiljö för Pyramid genom sin Moln/drifttjänst där allt som behövs för att köra Pyramid ingår så som, övervakning, uppgraderingar av hårdvara, teknisk support med mera. Lätt och enkelt, avslutar säger Ulf Bäckström, VD på G-man Tools.

Företagsfakta

G-Man Tools registrerades officiellt år 1984 under namnet Edsbytool AB. Den grundläggande affärsidén bestod i att bygga vidare på den tradition och kunskap som finns i regionen, avseende tillverkning och marknadsföring av sågar och sågblad för trä. Under 1987 övertogs försäljning och produktion från Norges enda sågtillverkare, A/S Grorud Jernvarefabrik. Eftersom dessa sågar marknadsförts under varumärket G-MAN, ändrade också bolaget sitt namn till nuvarande G-MAN TOOLS AB. Genom denna affär ökade volym och omsättning kraftigt, och därefter har verksamheten successivt ökat och lett till en konsolidering av bolaget. På grund av att man förnyat maskinparken under de senaste åren, står företaget nu väl rustat för framtiden. Företaget har ända sedan starten varit mycket exportorienterat och idag exporteras ca 80% av produktionen till mer än 30 olika marknader över hela världen. Verksamheten bedrivs i egna lokaler, belägna i Ovanåker, Edsbyn.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt G-MAN Tools AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch