Flexibiliteten i Pyramid blev tydlig, när lagerhanteringen kunde anpassas efter vår verksamhet.
Anders Cederberg , IT-ansvarig

Fruktimporten Stockholm AB är en etablerad frukt- och grönsaksgrossist. Nyckelorden är service, kvalitét, konkurrenskraftiga priser och sortimentsbredd. En av delägarna i Fruktimporten Stockholm är Total Produce, som är Europas ledande leverantör av färska frukter och grönsaker. Vi på Fruktimporten har en gedigen kunskap när det gäller marknad, butik, inköp och försäljning. Tillsammans har vi över 400 års kunskap, kompetens och erfarenhet på Stockholmsmarknaden. Omsättning: 527 MSEK (2018) Antal anställda: 17 på Fruktimporten. Lager och transport är outsourcad, med ca 50 anställda på lager (treskift) och ca 15-20 personer inom transport.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • E-handelsföretag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Fruktimporten Stockholm AB . Besök KR System AB på krsystem.se.

Fruktimporten Stockholm AB

Anders Cederberg, IT-ansvarig på Fruktimporten är nöjd med valet av affärssystemet Pyramid Business Studio. ”Vi ville ha hela verksamheten (inköp, försäljning, lager och ekonomi) i ett och samma system, men också möjlighet att koppla ihop med andra externa system. Exempelvis har vi en webb, utvecklad specifikt för vår verksamhet, där kunderna kan registrera sina order.”

Anders berättar att samarbetet med KR System inleddes i mitten av oktober 2013 och att implementeringen av Pyramid gjordes redan den 2 januari 2014. ”Eftersom vi omsätter vårt lager på cirka 2-3 dygn, ställde vi stora krav på att lagerhanteringen skulle bli lättarbetad. Flexibiliteten i Pyramid blev tydlig, när lagerhanteringen kunde anpassas efter vår verksamhet. KR System utvecklade snabbt lösningar åt oss. Alla menyer är nu specialbyggda för att fungera med pekskärmar, varje plocktruck har en dator och etikettskrivare och vissa har även streckkodsläsare.”

”Det bästa med Pyramid är framförallt alla studiorutiner, där det är enkelt att söka och ta fram all möjlig information från hela systemet”, säger Anders. Som ett extra komplement till Pyramids infostudior, använder de också Qlik Sense för ytterligare detaljanalys av informationen som hämtats ut från Pyramid.

Företagsfakta

Fruktimporten Stockholm AB är en etablerad frukt- och grönsaksgrossist. Nyckelorden är service, kvalitét, konkurrenskraftiga priser och sortimentsbredd. En av delägarna i Fruktimporten Stockholm är Total Produce, som är Europas ledande leverantör av färska frukter och grönsaker. Vi på Fruktimporten har en gedigen kunskap när det gäller marknad, butik, inköp och försäljning. Tillsammans har vi över 400 års kunskap, kompetens och erfarenhet på Stockholmsmarknaden. Omsättning: 527 MSEK (2018) Antal anställda: 17 på Fruktimporten. Lager och transport är outsourcad, med ca 50 anställda på lager (treskift) och ca 15-20 personer inom transport.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Fruktimporten Stockholm AB .
Besök KR System AB på krsystem.se.