Pyramid med dess modulbaserade struktur och helhetstänk passar Frigus väldigt bra.
Henrik Johansson , VD

Frigus tillverkar och säljer båttillbehör. Företaget ligger i Västra Frölunda / Göteborg och säljer till hela Europa. Frigus startade sin verksamhet 1988 och har idag 19 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Frigus Aktiebolag. Besök APPuru på appuru.se.

Frigus Aktiebolag

”Pyramid med dess modulbaserade struktur och helhetstänk passar Frigus väldigt bra. Vi hanterar i princip våra samtliga processer i systemet och en av styrkorna blir där av att data finns samlad på ett ställe. Pyramid har samtidigt en enkel och flexibel metod att exportera data till Excel och det underlättar vårt beslutsfattande avsevärt. 

Via vår lokala återförsäljare har vi möjligheten att anpassa systemet efter våra behov och de hjälper oss med att använda systemet till max.” 

Företagsfakta

Frigus tillverkar och säljer båttillbehör. Företaget ligger i Västra Frölunda / Göteborg och säljer till hela Europa. Frigus startade sin verksamhet 1988 och har idag 19 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Frigus Aktiebolag.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch