Pyramid är bra på att administrera stora byggprojekt

Fastec är ett byggföretag som är specialiserad på totalentreprenader inom segmenten affärsbyggnader, idrottshallar och industribyggnader. För att lyckas med det har Fastec egen kompetens inom områdena kalkyl och inköp, projektering (A, K och VVS), projekteringsledning, projektledning, produktionsledning, mark, installationsteknik, energi och miljö. Fastec har huvudkontoret i Skellefteå där större delen av företagets anställda arbetar. Från Skellefteå drivs projekten rikstäckande i tätt samarbete med de lokala medlemsföretagen. Fastecs verksamhetsledningssystem omfattar hela Fastec-kedjan och är 3:dje parts certifierat enl. ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 samt ISO 45001:2018. Omsättning är ca 1,5 miljarder.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Fastec Sverige AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Fastec Sverige AB

Historien om Fastec tog sin början i byggnadsföretaget Lövgren & Wikström, som startades redan 1946 i Skellefteå. Företaget ombildades till aktiebolag 1962 under namnet Alfred Lövgrens Byggnads AB.

Efter den tuffa konjunkturnedgången i början på 90-talet inleddes en kraftig expansion av handelsetableringar i Sverige, med start i storstadsområdena. När vågen av handelsetableringar spreds över landet och nya utländska aktörer som t.ex. Bauhaus, K-Rauta, El-Giganten och Media Markt sökte sig till Sverige blev Fastec starkt etablerade som ”Sveriges främsta butiksbyggare”.

Även segmentet kundanpassade industrihallar, lager- och logistikbyggnader samt idrottshallar har utvecklats till framgångsrika produkter för Fastec.

För att säkerställa och behålla det know how som kontinuerligt byggdes upp förstärktes Fastecs organisation med kalkyl- och projekteringsresurser. För Fastec var det viktigt och avgörande att ha kontroll på hela byggprocessen, inklusive installationer. Fastec blev den kompletta totalentreprenören med avgörande kunskaper även om sina kunders verksamhet.

För att effektivisera deras administrativa processer har bolaget i nära samarbete med Sherpas valt att uppgradera sitt ERP-system baserat på Pyramid till version 4. En förenklad beskrivning av projektet enligt nedan:

• Företaget uppgradera till Pyramid version 4 som ERP-system gällande all ekonomihantering, projekt- och tidrapportering.
• Det nya systemstödet skapar en bättre plattform för ett automatiserat informations- och processflöde

Företagsfakta

Fastec är ett byggföretag som är specialiserad på totalentreprenader inom segmenten affärsbyggnader, idrottshallar och industribyggnader. För att lyckas med det har Fastec egen kompetens inom områdena kalkyl och inköp, projektering (A, K och VVS), projekteringsledning, projektledning, produktionsledning, mark, installationsteknik, energi och miljö. Fastec har huvudkontoret i Skellefteå där större delen av företagets anställda arbetar. Från Skellefteå drivs projekten rikstäckande i tätt samarbete med de lokala medlemsföretagen. Fastecs verksamhetsledningssystem omfattar hela Fastec-kedjan och är 3:dje parts certifierat enl. ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 samt ISO 45001:2018. Omsättning är ca 1,5 miljarder.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Fastec Sverige AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.