Pyramids kassasystem hjälper oss att hantera kundorder från målerierna.
Anders Ekström , VD

Färg och Tapet är en färg butik i Helsingborg med särskild avdelning för proffsmåleri. Färg och tapets historia sträcker sig ända tillbaka till 1961 då företaget Wingårds Färg öppnade på Drottninggatan.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

dizparc AB är pyramidåterförsäljare åt Färg & Tapet Helsingborg AB. Besök dizparc AB på dizparc.se.

dizparc AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
dizparc AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Färg & Tapet Helsingborg AB

Pyramids kassasystem hjälper oss att hantera kundorder från målerierna.

- Anders Ekström , VD

Idag är Pyramid en central del av verksamheten på Färg och Tapet. Alla kundorder både i proffsmåleriet och butiken registreras och hanteras via Pyramid. Pyramid är uppdaterad med aktuella prislistor. Pyramid hanterar ombudsfakturering med automatik för att underlätta för vår butikspersonal.

Företagsfakta

Färg och Tapet är en färg butik i Helsingborg med särskild avdelning för proffsmåleri. Färg och tapets historia sträcker sig ända tillbaka till 1961 då företaget Wingårds Färg öppnade på Drottninggatan.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

dizparc AB är pyramidåterförsäljare åt Färg & Tapet Helsingborg AB.
Besök dizparc AB på dizparc.se.

dizparc AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
dizparc AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid