Pyramids kassasystem hjälper oss att hantera kundorder från målerierna.
Anders Ekström , VD

Färg och Tapet är en färg butik i Helsingborg med särskild avdelning för proffsmåleri. Färg och tapets historia sträcker sig ända tillbaka till 1961 då företaget Wingårds Färg öppnade på Drottninggatan.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Färg & Tapet Helsingborg AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Färg & Tapet Helsingborg AB

Pyramids kassasystem hjälper oss att hantera kundorder från målerierna.

- Anders Ekström , VD

Idag är Pyramid en central del av verksamheten på Färg och Tapet.

Alla kundorder både i proffsmåleriet och butiken registreras och hanteras via Pyramid. Pyramid är uppdaterad med aktuella prislistor.

Pyramid hanterar ombudsfakturering med automatik för att underlätta för vår butikspersonal.

Företagsfakta

Färg och Tapet är en färg butik i Helsingborg med särskild avdelning för proffsmåleri. Färg och tapets historia sträcker sig ända tillbaka till 1961 då företaget Wingårds Färg öppnade på Drottninggatan.

Branschtillhörighet
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Färg & Tapet Helsingborg AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid