Pyramid ger oss på Falu Rödfärg kontroll och överblick av hela företagets flöde gällande försäljning, inköp & produktion.
Anna-Karin Grundberg , Marknadsassistent

Sedan 1764 har Falu Rödfärg satt färg på Sverige. Allt ifrån slott till torp har målats med denna unika färg. I Falun, mitt bland högar av varp, historiska byggnader och intill gruvans enorma hål ligger både kontor och fabriken för Falu Rödfärg.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt Falu Rödfärg AB. Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Falu Rödfärg AB

Vi började arbeta i Pyramid i januari 2014. Vi saknade överblick över företagets flöden gällande försäljning, inköp och produktion – detta var grunden till varför vi ville byta affärssystem. Vi tog hjälp av en konsult för att hitta det affärssystem som skulle passa oss bäst. Vi valde bland tre olika leverantörer och tyckte att Pyramid kändes rätt i storlek samt att det hade alla delar av ett affärssystem vi önskade oss. Vi hade tidigare ett webbaserat system som skickade information till koncernens affärssystem. Detta webbaserade system behövde vi systemutveckla själva via en konsult när vi behövde anpassa det eller ändra i något register vilket kostade pengar och tog tid. Med Pyramid var allting anpassat och klart och registervården mycket enkel. Pyramid känns fantastiskt mycket enklare och jag kan sköta registervården själv! Idag slipper vi de tidigare konsulttimmarna.

Tidigare hanterades vår ekonomi av koncernens ekonomiavdelning, idag har vi istället en egen ekonomiansvarig som har kontroll på hela vår ekonomi i Pyramid. Det känns lättare med en person knuten direkt till oss på plats.

Med Pyramid Business Studio har vi fått bättre kvalitetskontroll och spårbarhet gällande den färg vi kokar och levererar ut. Vi har lättare att analysera vår färg ur kvalitetssynpunkt när vi exakt kan se när färgen kokades och vart den tagit vägen i våra distributionskanaler. Vi kan exempelvis se vilket batchnummer vetemjölet hade som använts vid koket. (Vetemjöl fungerar som bindemedel i färgen). Vi klassar och följer upp våra leverantörer genom Pyramid.

Vi har idag också beställningspunkter inlagda i Pyramid, vilket gör det lättare eftersom vi då vet när råvaror och emballage behöver beställas. För att själva lätt hitta statistik och följa upp försäljningen nyttjar vi Pyramids modul försäljningsanalys. Inom sälj har vi även just köpt in modulen e-säljare Pyramid som framåt skall nyttjas av våra två utesäljare.

Företagsfakta

Sedan 1764 har Falu Rödfärg satt färg på Sverige. Allt ifrån slott till torp har målats med denna unika färg. I Falun, mitt bland högar av varp, historiska byggnader och intill gruvans enorma hål ligger både kontor och fabriken för Falu Rödfärg.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt Falu Rödfärg AB.
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Referenser i samma bransch