Vi mäter allt - nu även våra teknikers tid
Fredrik Andershed , VD

Mätcenterkoncernen erbjuder allt det där som andra mätföretag gör - och lite till. Vi är den kompletta leverantören av mätning inom fysiskt samhällsbyggande. Med våra strategiskt placerade regionkontor i kombination med en flexibel organisation är vi dock alltid din lokala mätleverantör. Antal anställda 203, omsättning ca 193 miljoner SEK/år.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Exact Svenska Mätcenter AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Exact Svenska Mätcenter AB

Vi mäter allt - nu även våra teknikers tid

- Fredrik Andershed , VD

För ett antal år sedan insåg vi att vi behövde mycket bättre kontroll på rapportering av tid och material, berättar Fredrik Andershed på Mätcenter. En av de viktigaste komponenterna vid ett systembyte var att förenkla inmatning och uppföljning för att på så sätt få en snabb rapportering. Målsättningen var att gå från en veckorapportering ned på rapportering på dag-nivå. 2010 genomförde vi en förstudie tillsammans med CITK IT Konsult där vi tog fram en handlingsplan för införande av Pyramid i etapper. Vid införandet koncentrerade vi oss på att få upp alla basflöden i systemet. Men fokus har alltid varit på kärnverksamheten där en stor del handlar om att förenkla våra mätteknikers vardag. En del i detta är ett mobilt tidrapporteringsystem, som vi utvecklat tillsammans med CITK, som kraftigt förkortat ledtiden från utfört arbete till debitering och fakturaunderlag som är klara direkt. Samtidigt erbjuder Pyramid mycket starka uppföljningsmöjligheter så vi alltid har kontroll på flödet, avslutar Fredrik.

Företagsfakta

Mätcenterkoncernen erbjuder allt det där som andra mätföretag gör - och lite till. Vi är den kompletta leverantören av mätning inom fysiskt samhällsbyggande. Med våra strategiskt placerade regionkontor i kombination med en flexibel organisation är vi dock alltid din lokala mätleverantör. Antal anställda 203, omsättning ca 193 miljoner SEK/år.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Exact Svenska Mätcenter AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch