Implementationen av Pyramid gick mycket bättre än vad jag hade förväntat mig
Daniel Vrigborn , Ekonomiansvarig

ER-T Godis AB ER-T Godis omsatte år 2011 154 miljoner kronor och har 25 st anställda. Huvudkontor och lager finns i Växjö. Säljkontor i Nässjö, Örebro och Helsingborg.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt ER-T Godis AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

ER-T Godis AB

Implementationen av Pyramid gick mycket bättre än vad jag hade förväntat mig

- Daniel Vrigborn , Ekonomiansvarig

ER-T Godis levererar rikstäckande allt inom snacks, drycker och konfektyr. Vi har använt Pyramid nu i nio månader och är inte besvikna. Vi tittade på ett antal system men Pyramid kändes "säkrast" som val. Det fanns redan väl fungerande hos ett stort antal kunder. Samtidigt fick har stort förtroende för Proclient. Våra säljare på de olika kontoren har nu bättre tillgång till affärssystemet än tidigare och kan snabbare få en överblick över gamla fakturor/priser och lägga order bl a. Nyligen köpte vi till flerlagermodulen som i vårt fall skall användas som en speciallösning åt en stor kund. Det känns bra att Pyramid är så komplett med många variationer och lösningar. På det hela taget gick implementeringen av systemet mycket bättre än vad jag hade förväntat mig.

Företagsfakta

ER-T Godis AB ER-T Godis omsatte år 2011 154 miljoner kronor och har 25 st anställda. Huvudkontor och lager finns i Växjö. Säljkontor i Nässjö, Örebro och Helsingborg.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt ER-T Godis AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch