Hjärtat i verksamheten är MPS och Pyramids Materialplanering för tillverkning
Malin Dahlin , IT och Processansvarig

Enyroom AB är ett företag som arbetar med utveckling, design och tillverkning av solskydd och audiovisuella produkter samt motoriserade styrsystem för kommersiellt och privat bruk. Huvudkontoret och produktionen finns i Halmstad och vi är omkring 50 anställda. Tillsammans med lokala säljkontor, distributörer och återförsäljare återfinns vi i hela Europa. Omsättning 2021: 90 MSEK. Enyroom AB har tidigare ägts av Draper Inc. som är ett amerikanskt familjeföretag med 100-åriga anor och som är en av de största aktörerna på den amerikanska marknaden för solskydd och audiovisuella produkter. Sedan januari 2022 ägs Enyroom av vår VD Tomas Andersson tillsammans med Falkess AB.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Enyroom AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Enyroom AB

Enyroom AB är tillverkar av solskydd och projektionsdukar. De har använt Pyramid Business Studio sedan 2004. När de sökte ett produktionssystem föll valet på Pyramid Business Studio. Idag tillverkar de främst solskydd - en unik verksamhet med en enorm säsongshantering under 6 månader per år som systemet måste klara av.

Företaget är mycket nöjda och känner sig trygga med Pyramid. En stor födel med Pyramid är att det är ett svenskt system. Att det finns lokala återförsäljare är värdefullt tycker Malin Dahlin, IT och Processansvarig på Enyroom. Hon var Pyramidkonsult i många år och har fortfarande nära relationer med Vitec Unikum och med konsulten som implementerade systemet hos Enyroom.

För Malin och Enyroom är en av Pyramids främsta styrkor dess flexibilitet. Möjligheten att kunna påverka och utveckla systemet, skapa integrationer och kundspecifika lösningar är viktigt för Enyroom. Med Pyramids Konsultstudio har de tillsammans med sin verksamhetskonsult skapat ett skräddarsytt system, som utvecklas i takt med deras verksamhet. Enyroom bygger även egna program/funktioner som sedan kopplas till Pyramid med hjälp av KR System. Några av deras egna lösningar integrerat med Pyramid är orderkoppling till storkunder, orderportal på internet och fraktberäkningssystem mot Schenker.

”Hjärtat i verksamheten är MPS och Pyramids Materialplanering för tillverkning” berättar Malin. ”I Pyramid bygger vi produktstrukturer, får produktionsinformation och automatisk lageruppdatering. Med ett stort lager är det viktigt att ha kontroll över antal och kostnader och det får vi med Pyramids lagerhantering. Koppling till TA-systemet Logtrade är viktig för logistiken och Pyramids standardfunktioner för inköp och behovsanalys är ett enormt stöd i försäljningsarbetet för oss.”

Efter uppgraderingen till Pyramid 4 i november fann de ny funktionalitet. ”Pyramids Redovisningcentral är fantastisk!”, säger Malin. ”Vi sparar väldigt mycket tid med den. Pyramids Lagervärderingsrutin är också väldigt bra. Med ett högt lagervärde är det viktigt att hitta avvikelser snabbt. Nu hittar vi felen vid varje månadsbokslut, istället för att vänta till inventeringen.

Vår säljavdelningen har idag sin egen CRM-central i Pyramid att utgå ifrån. Där ser varje säljare sina ansvarsområden och allt som berör deras kunder/order. Med Pyramids Reklamationsmodul underlättades vår reklamationshantering.

Det bästa med Pyramid är bland annat Vitec Unikums support och att Pyramid är ett väldigt användarvänligt system. Programmet är väldigt enkelt att arbeta i och att kunna anpassa till vår verksamhet. Det är ännu bättre i Pyramid 4,” säger Malin

”Just nu ska Pyramid Inventarier implementeras. Framöver strävar vi efter att allt som vi tidigare haft vid sidan om, bland annat i excel, ska finnas i systemet. Det blir fler integrationer med t ex order, e-handel, prisberäkningssystem och BI.

Teamet vi jobbar med på KR System är väldigt kompetenta programmerare och bra bollplank. Vi har ett väldigt bra samarbete och bra kommunikation. De är tillgängliga och lätta att få kontakt med när något behöver göras och har koll på vad vi kan göra själva.”, säger Malin avslutningsvis.

Företagsfakta

Enyroom AB är ett företag som arbetar med utveckling, design och tillverkning av solskydd och audiovisuella produkter samt motoriserade styrsystem för kommersiellt och privat bruk. Huvudkontoret och produktionen finns i Halmstad och vi är omkring 50 anställda. Tillsammans med lokala säljkontor, distributörer och återförsäljare återfinns vi i hela Europa. Omsättning 2021: 90 MSEK. Enyroom AB har tidigare ägts av Draper Inc. som är ett amerikanskt familjeföretag med 100-åriga anor och som är en av de största aktörerna på den amerikanska marknaden för solskydd och audiovisuella produkter. Sedan januari 2022 ägs Enyroom av vår VD Tomas Andersson tillsammans med Falkess AB.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Enyroom AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

Referenser i samma bransch