Vi kunde omgående se effekterna med Pyramid som affärssystem!
Håkan Abramsson , VD

Enomic Fönster Sverige AB är an av Sveriges ledande tillverkare och montör av fönster dörrar och fasadsystem. Enomic erbjuder produkter för dig som vill kombinera en tilltalande design med hög funktionalitet och hållbarhet. Antal anst: 14 st. Omsättning ca 40 miljoner.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Enomic Fönster Sverige AB. Besök CITK AB på citk.se.

Enomic Fönster Sverige AB

Att offerera och leverera en komplett kundanpassad lösning på exempelvis en stor bostadsförenings hela fastighetsbestånd har tidigare varit en mycket komplex och tidsödande process. Vi trodde att lösningen fanns i ett par olika skräddarsydda system. Efter samtal med CITK IT Konsult AB fick vi en helt annan bild.

Genom att strukturerat analysera nuvarande arbetsmetoder i en förstudie fanns möjligheter att detta kunde lösas i ett komplett affärssystem. Efter genomförd förstudie hade vi ett förslag på lösning som omfattade allt från snabbare och mer korrekt kostnadskalkylering, enklare men mer ”vinstgynnande” prissättning och effektivare hantering av mycket stora och helt kundunika lösningar genom vår tillverkningsprocess. Allt baserades på Pyramid.

Vi driftstartade strax innan vår högsäsong och kunde omgående se effekterna av Pyramid och det nya arbetssättet. Tiden från förfrågan ända fram till leverans hade kraftigt förkortats och med nuvarande system har vi fått ett enkelt system som är redo för framtiden. Vi har många års erfarenhet av fönsterbyten, och verksamheten täcker idag en stor del av Sverige. All tillverkning sker i vår fabrik i Örebro där vi genomgående arbetar med underhållsfria material i PVC och Aluminium.

Företagsfakta

Enomic Fönster Sverige AB är an av Sveriges ledande tillverkare och montör av fönster dörrar och fasadsystem. Enomic erbjuder produkter för dig som vill kombinera en tilltalande design med hög funktionalitet och hållbarhet. Antal anst: 14 st. Omsättning ca 40 miljoner.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Enomic Fönster Sverige AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch