Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör
Henrik Hjälmerhag , VD

Energi och Fastighet Karlstad är ett entreprenadföretag som är verksamt inom ventilation, el, styr & reglerteknik samt VVS. Företaget installerar, projekterar samt sköter underhåll och service inom dessa områden

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Energi och Fastighet Karlstad AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Energi och Fastighet Karlstad AB

Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör

- Henrik Hjälmerhag , VD

Energi & Fastighet Karlstad AB har valt Pyramid som affärssystem med KR System i Karlstad som leverantör. KR System har implementerat affärssystemet Pyramid Business Studio samt modulen Mobil arbetsorder i företagens verksamhet. Arbetet påbörjades i början av 2013 och systemet togs i drift första veckan i maj. ”Kraven som affärssystemet skulle uppfylla var bland annat att det skulle förenkla interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt och förbättra momenten uppföljning och analys av projekten. Pyramid uppfyllde dessa krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”, säger Henrik Hjälmerhag, VD och projektledare hos Energi & Fastighet. ”Vi på KR System är mycket stolta över att ha fått förtroendet från Energi & Fastighet att leverera Pyramid som deras affärssystem och vi ser fram emot att få bidra med vår kärnkompetens inom både affärssystem och verksamhetsutveckling”, säger Marcus Persson på KR System. "Det här samarbetet är ett tydligt exempel på att vårt mångåriga systemkunnande, fokus på kundens verksamhet samt teknikkompetens genererar bästa nytta för kunden”, fortsätter Marcus Persson.

Företagsfakta

Energi och Fastighet Karlstad är ett entreprenadföretag som är verksamt inom ventilation, el, styr & reglerteknik samt VVS. Företaget installerar, projekterar samt sköter underhåll och service inom dessa områden

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Energi och Fastighet Karlstad AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid