Pyramid uppfyllde alla ställda krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör
Henrik Hjälmerhag , VD

Energi & Fastighet i Karlstad AB som startades 1997, är ett entreprenadföretag verksamt inom ventilation, el, styr- & regler samt VVS. De installerar, projekterar, sköter underhåll och service inom dessa områden.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Energi och Fastighet Karlstad AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Energi och Fastighet Karlstad AB

Energi & Fastighet i Karlstad AB har valt Pyramid som affärssystem. KR System i Karlstad har implementerat affärssystemet Pyramid Business Studio samt modulen Mobil arbetsorder i företagets verksamhet.

”Kraven som affärssystemet skulle uppfylla var bland annat att det skulle förenkla interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt och förbättra momenten uppföljning och analys av projekten. Pyramid uppfyllde dessa krav och vi fick stort förtroende av KR System som leverantör”, säger Henrik Hjälmerhag, VD hos Energi & Fastighet i Karlstad AB.

Företagsfakta

Energi & Fastighet i Karlstad AB som startades 1997, är ett entreprenadföretag verksamt inom ventilation, el, styr- & regler samt VVS. De installerar, projekterar, sköter underhåll och service inom dessa områden.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Energi och Fastighet Karlstad AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.