Systemet växer tillsammans med företaget.
Martin Spetz , VD

Elastocon grundades 1987 av Göran Spetz. Elastocon tillverkar och säljer egenutvecklade instrument för provning av gummi- och plast¬material. Företaget har även agenturer i Norden för flera kända tillverkare av provnings¬utrustning för plast, gummi, metall, textil, färg med mera. Förutom instrument erbjuder dem även kalibrering och provning. Företaget är beläget i Brämhult med idag 22 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Elastocon AB. Besök APPuru på appuru.se.

Elastocon AB

Modulsystemet som Pyramid bygger på möjliggör att på ett enkelt sätt anpassa systemet till sin egen verksamhet och att systemet växer tillsammans med företaget. Pyramid förenklar och optimerar vår administrativa verksamhet tillsammans med individuella anpassningar.

Mycket finns som standard i funktionsväg i systemet. I det fall behov utöver detta finns så skapar en kreativ återförsäljare individuella anpassningar vilka ytterligare effektiviserar och förenklar.

Företagsfakta

Elastocon grundades 1987 av Göran Spetz. Elastocon tillverkar och säljer egenutvecklade instrument för provning av gummi- och plast¬material. Företaget har även agenturer i Norden för flera kända tillverkare av provnings¬utrustning för plast, gummi, metall, textil, färg med mera. Förutom instrument erbjuder dem även kalibrering och provning. Företaget är beläget i Brämhult med idag 22 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Elastocon AB.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch