Det bästa med Pyramid är att allting går att lösa
Sofie Jonsborg , Ekonomiansvarig

ELAB har mer än 35 års erfarenhet av olika elinstallationer. Vi åtar oss de flesta förekommande uppdrag inom elbranschen. Vi jobbar med såväl små som stora entreprenadjobb och vi vänder oss till både företag och privatpersoner. Våra kännetecken är hög servicegrad, stor flexibilitet och erfaren personal med stor kunskap om säkerhet. Vi arbetar efter kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Inför varje projekt upprättas miljö- och säkerhetsplan för kunden. Vi använder oss av EIO-Q Ledningssystem. Antal anställda: 65

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt ELAB. Besök KR System AB på krsystem.se.

ELAB

ELAB och Slöinge Elektriska är två elinstallationsfirmor med i stort sett likadana verksamheter. Bolagen speglas i Pyramid affärssystem med modulen Flerföretag. Systemet började användas ca 2001 i ELAB och 2013 i Slöinge Elektriska.

Sofie Jonsborg, Ekonomiansvarig på ELAB och Slöinge Elektriska, är Pyramidadministratör sedan 2011. Hon känner att det är rätt system som valts. ”Vi är inte intresserade av att byta. Ju mer man bygger ut det, ju kärare blir man i systemet, så är det ju.”

Mycket som används är Pyramid standard. De registrerar leverantörsfakturor, använder reskontror, fakturering, betalning och redovisning.

”Det är ett flow på allt. Du gör din betalningsfil och sen skickar du den till banken och sen läser du tillbaks den. Det är logiskt det mesta du ska göra, när du väl kan systemet. Allting går på rutin. ” säger Sofie och fortsätter ”Rutin 991 Reskontraavstämning kan man använda om man har någon missvisning. Den tycker jag är jättebra. Oftast hittar du felet där om du söker lite framåt och bakåt. ”

Tillsammans har bolagen ca 85 medarbetare. ”Installatörerna lägger in sina tider digitalt via Pyramid Mobil arbetsorder – det funkar jättebra! Jättesmidigt. De lägger in artiklar själva och justerar mängd på projektet själva.

Som elinstallatörer har bolagen krav på sig mot Elsäkerhetsverket att göra elarbete med kontrollansvar. ”Därför har vi lagt en flik i 8013 Order Projektcentral där medarbetarna kan klarmarkera projekt när alla kontrollpunkter är utförda. Egenkontrollen skickas med digitalt när den sortens projekt faktureras. Vi har allting digitalt. Jag har bestämt mig för det - allting som vi kan effektivisera det gör vi!

I nästa steg ska vi se över Leverantörsfakturorna. Vi har ett otroligt stort artikelregister och tar bara emot en leverantörs artikelregister och priser via EDI-flöde. Vi tar emot pdf-format idag från övriga leverantörer. Det är det vi ska titta på.

Det bästa med Pyramid är att allting går att lösa”, säger Sofie. Om det är något som vi lägger jättemycket tid på så kan vi bara bolla med KR System, som löser det med ett flöde eller en anpassning. Det är inte alla system som det är så lätt att göra anpassningar i som i Pyramid.

Vi har eftersökt ett konsultföretag som KR System, som är så kunniga. KR System ger verkligen den hjälp vi behöver. Det är skönt att veta vem man ska ringa, som kan vår verksamhet och förstår. Vi får snabb hjälp och vi är jättenöjda!" säger Sofie avslutningsvis. 

Företagsfakta

ELAB har mer än 35 års erfarenhet av olika elinstallationer. Vi åtar oss de flesta förekommande uppdrag inom elbranschen. Vi jobbar med såväl små som stora entreprenadjobb och vi vänder oss till både företag och privatpersoner. Våra kännetecken är hög servicegrad, stor flexibilitet och erfaren personal med stor kunskap om säkerhet. Vi arbetar efter kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. Inför varje projekt upprättas miljö- och säkerhetsplan för kunden. Vi använder oss av EIO-Q Ledningssystem. Antal anställda: 65

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt ELAB.
Besök KR System AB på krsystem.se.