Pyramid Business Studio hjälper oss att vara en partner att lita på!
Susanne Hedman , VD

EA GRUPPEN erbjuder försäljning, installation, service och underhåll av pumpar och tvättstugeutrustningar. Vi har sedan starten 1948 byggt upp ett långsiktigt och nära samarbete med kunder inom kommuner och landsting, fastighetsägare och förvaltare samt industrier och den privata sektorn. Vår affärsidé bygger på att ge våra kunder högkvalitativ service med stort engagemang och korta inställelsetider. Specialistkompetens tillsammans med en bred kompetens inom el, mek. och VVS gör oss till en trygg och pålitlig partner med både bred och djup kunskap. Vi utgår från Västerås och Eskilstuna och verkar i hela Västmanland och Mälardalen.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt EA Gruppen AB. Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

EA Gruppen AB

Vi började använda Pyramid Business Studio år 2000. Vi sökte efter en lokal återförsäljare just för att få en bra kontakt, med god support och tillgänglighet – vilket vi har med Devisum idag. Med Pyramid har vi fått en bra överblick av våra order. Våra order skrev vi manuellt och det viktigaste för oss var att orderhanteringen skulle fungera bra då vi nu skriver upp emot 7000 order per år. Med hjälp av Pyramid vet vi vilka jobb vi har att utföra och vilka som är avslutade.

Nu är vi på gång och skall implementera mobil arbetsorder. Det innebär att våra nio tekniker kommer att se sina aktuella jobb i sin mobil eller iPad samt kunna rapportera in tid och material direkt på ordern. Fram till nu har vi använt oss av papper och penna ute på plats hos kunden vilket har tvingat våra tekniker att hantera dessa efter dagens slut. Nu kommer Pyramid att underlätta då vi istället kommer rapportera klart ute på plats hos kund och vi direkt ser vilka jobb som är utförda.

Vi på EA Gruppen jobbar med service av många olika produkter och behöver då hantera många olika typer av reservdelar. Vi har över 500 000 artiklar i vårt Pyramid och i och med att vi strävar efter ett väl uppdaterat artikelregister så har vi använt oss av Pyramidmodulen för Prisinläsning. Modulen hjälper oss att hålla våra artiklar uppdaterade via filer från våra leverantörer. Vi har även kundprislistor inlagda och uppdaterade så när vi skriver offerter vet vi att vi har rätt pris till rätt kund. Vi skriver alla våra offerter i Pyramid. Där har vi en bra överblick och kan se kundstatistik, vilka offerter som bör följas upp osv.

En annan fördel med Pyramid är att jag via Studios kan få ut den statistik och information jag önskar på ett snabb och enkelt sätt. Verktyget är mycket flexibelt och jag kan enkelt få svar på olika frågeställningar.

Företagsfakta

EA GRUPPEN erbjuder försäljning, installation, service och underhåll av pumpar och tvättstugeutrustningar. Vi har sedan starten 1948 byggt upp ett långsiktigt och nära samarbete med kunder inom kommuner och landsting, fastighetsägare och förvaltare samt industrier och den privata sektorn. Vår affärsidé bygger på att ge våra kunder högkvalitativ service med stort engagemang och korta inställelsetider. Specialistkompetens tillsammans med en bred kompetens inom el, mek. och VVS gör oss till en trygg och pålitlig partner med både bred och djup kunskap. Vi utgår från Västerås och Eskilstuna och verkar i hela Västmanland och Mälardalen.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är Pyramidåterförsäljare åt EA Gruppen AB.
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Referenser i samma bransch