Övergången till Pyramid var ett väsentligt stöd för företaget att växa
Göran Peterson , VD

Draper Europé AB Bjurab startades 1981 som ett familjeägt bolag. Sedan 2002 är Bjurab ett självständigt dotterbolag till Draper Inc. Bjurab har 34 anställda och omsätter 52 miljoner kronor och har både försäljningskontor och tillverkning i Halmstad.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

dizparc AB är pyramidåterförsäljare åt Draper Europé AB. Besök dizparc AB på dizparc.se.

dizparc AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
dizparc AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Draper Europé AB

Övergången till Pyramid var ett väsentligt stöd för företaget att växa

- Göran Peterson , VD

Bjurab använder alla Pyramids funktioner för handelsföretag samt Materialplanering. Dessutom har man koppling till TA-systemet Logtrade. Bjurab bytte till Pyramid under 2004 och denna övergång har väsentligt givit stöd för företaget att växa. Uppgraderingen till version 3.39 har bl a tillgodosett behovet av en flexibel hantering av olika priser och artikelbenämningar för olika kunder. Man har även utnyttjat möjligheterna till anpassningar med Konsult Studio. Systemet används av 15 användare och har en relativt stor ordervolym då all tillverkning sker kundorderstyrt. Bjurab har även valt SYSteam som en totalleverantör kring IT inkluderande bl a drift, tekniks plattform och Microsoftprodukter. Bjurab är specialiserat på projektionsdukar. Produkterna tillverkas och distribueras till återförsäljare både inom den traditionella AV-marknaden, men på senare tid även till distributörer/åf av hemmabioutrustning.

Företagsfakta

Draper Europé AB Bjurab startades 1981 som ett familjeägt bolag. Sedan 2002 är Bjurab ett självständigt dotterbolag till Draper Inc. Bjurab har 34 anställda och omsätter 52 miljoner kronor och har både försäljningskontor och tillverkning i Halmstad.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

dizparc AB är pyramidåterförsäljare åt Draper Europé AB.
Besök dizparc AB på dizparc.se.

dizparc AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
dizparc AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch