Pyramid kan hjälpa oss i vår fortsatta expansion!
Lars Johansson , Styrelseledamot

Dormy Golf & Fashion Aktiebolag är Sveriges största golfkedja med bl a tre butiker i Örebro, Stockholm och Malmö, Internethandel och nu även golfresor. Företaget har 100 anställda och omsätter ca 292 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Dormy Golf & Fashion AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Dormy Golf & Fashion AB

Pyramid kan hjälpa oss i vår fortsatta expansion!

- Lars Johansson , Styrelseledamot

Dormy Golf har haft en fantastisk utveckling och har vuxit till sveriges största golfkedja på kort tid. En viktig förutsättning för detta är ett flexibelt affärssystem som vi kan växa i och det har CITK IT Konsult AB gett oss med Pyramid. Dormy startade i liten skala med Pyramid och har utan begränsningar växt kraftigt sedan slutet av 90-talet. Dagens miljö innefattar Pyramid Business Studio med bl a Kassa inkl Betalkort, Flerlager, Order/Lager/Inköp, Redovisning och en infrastruktur baserad på Citrix. Till Pyramid finns egna integrerade system, utvecklade tillsammans med CITK IT Konsult AB, för t ex elektronisk leverantörs-fakturahantering, specialrapporter för uppföljning. Inför uppstarten bevisades att Pyramid kan hantera av ännu en bransch - golfresor. Efter ett kreativt samarbete med CITK och nyttjande av Pyramids flexibilitet, visade det sig att med en väldigt liten arbetsinsats kunde vi även boka och sälja resor på ett mycket enkelt och effektivt sätt direkt i vår Pyramid. Tillsammans med CITK och Pyramid har vi funnit en partner och ett affärssystem som kan hjälpa oss i vår fortsatta expansion.

Företagsfakta

Dormy Golf & Fashion Aktiebolag är Sveriges största golfkedja med bl a tre butiker i Örebro, Stockholm och Malmö, Internethandel och nu även golfresor. Företaget har 100 anställda och omsätter ca 292 MSEK.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Dormy Golf & Fashion AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch