Vårt behov av ett sammanhållande system som Pyramid är centralt berör hela verksamheten
Jörgen Aronsson , VD

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun. Bolaget bildades 2013 och är Umeå kommuns aktör för deponering och omhändertagande av deponirest i kommunen med omnejd.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Dåva Deponi och Avfallscenter. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Dåva Deponi och Avfallscenter

Sedan 2013 har Dåva arbetat med Pyramid för samtliga delar inom verksamheten med fokus på order, lager, inköp, CRM och ekonomihantering. 

Det avfall som i dag tas emot hos Dåva DAC består främst av aska från Umeå Energis förbränningsanläggningar, förorenad jord från marksaneringar, olika former av byggavfall som inte kan återvinnas och industriella restprodukter för deponering. Upptagningsområdet är stort, för vissa avfall hela Norrland. Avfallet klassas och behöver även rapporteras till myndigheter där allt underlag skapas i Pyramid gällande mängder. På samma sätt skapar Pyramid upp order till det företag som i sin tur ska faktureras.

Att driva en anläggning av Dåvas storlek och komplexitet är i dag både kostsamt och kompetenskrävande vilket gör att behovet av ett sammanhållande system som Pyramid är centralt.

Företagsfakta

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun. Bolaget bildades 2013 och är Umeå kommuns aktör för deponering och omhändertagande av deponirest i kommunen med omnejd.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Dåva Deponi och Avfallscenter.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.