Vi är i en bransch i snabb förändring och Pyramid har hela tiden kunnat ge oss lösningar
Jan Åhlander , VD

ComCenter AB ComCenter levererar skräddarsydda lösningar inom mobil och fast telefoni till både företag och privatpersoner.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt ComCenter AB. Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.

ComCenter AB

”Vi behövde ett brett system med starka kassa-funktioner kombinerat med kopplingar till övriga delsystem såsom serienummer och fakturering, därför valde vi Pyramid. Vi är mycket nöjda med valet eftersom vi arbetar i en bransch i snabb förändring och Pyramid hela tiden kunnat ge lösningar på våra allt komplexare behov."

ComCenter om Wiig DATA ab: "Vi har varit kunder hos Wiig DATA i över fem år och deras kunskap och hjälp har alltid funnits där oavsett om det rört sig om enklare frågor eller komplexare systemomläggningar. Deras erfarenhet har varit ovärderlig för att kunna utnyttja systemet på bästa sätt."

Företagsfakta

ComCenter AB ComCenter levererar skräddarsydda lösningar inom mobil och fast telefoni till både företag och privatpersoner.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Wiig Data AB är Pyramidåterförsäljare åt ComCenter AB.
Besök Wiig Data AB på wiigdata.se.