Med Pyramid har vi sparat mycket tid och höjt kvaliteten i våra processer
Håkan Widlund , Ledning

Collage Foto AB startade sin verksamhet i Örebro år 2001. Idag omsätter man ca 13 Mkr per år och har 10 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Collage Foto AB. Besök CITK AB på citk.se.

Collage Foto AB

Collage foto är en av de första aktörerna inom digital skolfotografering och är ett företag under stark expansion. Detta ställer krav på hantering av stora volymer av fakturor och inbetalningar samt integrering med det webb-baserade beställningssystemet. För att hantera processen beställning till fotografering och leverans krävs ett flexibelt planeringsverktyg.

Valet föll på Pyramid och CITK IT Konsult AB som samarbetspartner. CITK har anpassat de delar av systemet som är väldigt speciella för oss, t.ex. automatiskt genererade aktiviteter som påminner oss om när ex. en fotografering ska utföras, namnlistor senast ska skickas in m.m. Vårt beställningssystem är integrerat med Pyramid och hanterar c:a 700 fakturaunderlag om dagen under högsäsong. Inbetalning görs automatiskt via funktionen autogiro.

Så tack vare Pyramid har vi automatiserat de flesta av våra manuella rutiner och därigenom sparat mycket tid och höjt kvaliteten i våra processer.

Företagsfakta

Collage Foto AB startade sin verksamhet i Örebro år 2001. Idag omsätter man ca 13 Mkr per år och har 10 anställda.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

CITK AB är Pyramidåterförsäljare åt Collage Foto AB.
Besök CITK AB på citk.se.

Referenser i samma bransch