Pyramid är ett komplett system som klarar att hantera företagets krav och verksamhet.
Mats Nilsson , Projekt Manager

With more than 25 years of experience successfully carrying out retail projects in more than 100 countries around the world supplying shop fixtures & fittings and delivering turnkey retail projects, CBM Retail will be able to handle your shop establishments enabling you to focus on your shop operations and sales. We tailor our deliveries and services to your needs from designing your physical store, manufacturing the shop fixtures & fittings, warehousing, project management and handling the build and installation of your shop.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Dizparc Rationell IT är Pyramidåterförsäljare åt CBM Retail AB. Besök Dizparc Rationell IT på dizparc.se/linkoping.

CBM Retail AB

Vi har valt Pyramid för att systemet är kostnadseffektivt samt att hanteringen av flera lager är möjligt.

Pyramids studios möjliggör en flexibel och enkel rapportgenerering.

Företagsfakta

With more than 25 years of experience successfully carrying out retail projects in more than 100 countries around the world supplying shop fixtures & fittings and delivering turnkey retail projects, CBM Retail will be able to handle your shop establishments enabling you to focus on your shop operations and sales. We tailor our deliveries and services to your needs from designing your physical store, manufacturing the shop fixtures & fittings, warehousing, project management and handling the build and installation of your shop.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Dizparc Rationell IT är Pyramidåterförsäljare åt CBM Retail AB.
Besök Dizparc Rationell IT på dizparc.se/linkoping.