Styrkan med Pyramid är att det är ett flexibelt och enkelt system!
Kalle Söderlund , Säljansvarig

Vår grundidé är att minska antalet leverantörer och led för att minimera kostnader. Tack vare att vi tillverkar både plast och elektronik kan vi på ett unikt sätt ge bästa möjliga pris på den färdigställda produkten. Cabinova har utvecklat och producerat elektronik sedan slutet av 1980-talet. Genom att ha plast- och elektronikproduktionen i samma industribyggnad har vi möjligheten att ge er en så komplett produkt som möjligt – ett måste för att stå sig i den internationella konkurrensen. Placeringsort: Kopparberg. Arbetar rikstäckande.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Devisum Affärssystem AB är pyramidåterförsäljare åt Cabinova AB. Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Devisum Affärssystem AB certifieringar
  • Har inga certifieringar
Devisum Affärssystem AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Cabinova AB

Styrkan med Pyramid är att det är ett flexibelt och enkelt system!

- Kalle Söderlund , Säljansvarig

Vi har använt Pyramid sedan 1991 – Så nöjda är vi! Det är ett bra system, vi tycker om Pyramid. Styrkan med Pyramid är att det är ett flexibelt och enkelt system, som vi aldrig velat eller behövt byta ut. Som ett tillverkande företag nyttjar vi modulen för bl.a. Materialplanering. Framåt har vi planer på att eventuellt nyttja CRM-modulen för offerthantering och även se över hur Pyramid kan hjälpa oss ytterligare gällande våra inköp.

Företagsfakta

Vår grundidé är att minska antalet leverantörer och led för att minimera kostnader. Tack vare att vi tillverkar både plast och elektronik kan vi på ett unikt sätt ge bästa möjliga pris på den färdigställda produkten. Cabinova har utvecklat och producerat elektronik sedan slutet av 1980-talet. Genom att ha plast- och elektronikproduktionen i samma industribyggnad har vi möjligheten att ge er en så komplett produkt som möjligt – ett måste för att stå sig i den internationella konkurrensen. Placeringsort: Kopparberg. Arbetar rikstäckande.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Devisum Affärssystem AB är pyramidåterförsäljare åt Cabinova AB.
Besök Devisum Affärssystem AB på devisum.se.

Devisum Affärssystem AB certifieringar
  • Har inga certifieringar
Devisum Affärssystem AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch