Tack vare Pyramid och dess projekthantering har vi kunnat expandera!
Jonas Kewenter , VD

BS Elcontrol AB är specialiserade på att konstruera och tillverka automatikutrustning och apparatskåp för styrning av maskiner och anläggningar. Bl.a. så levererar BS Elcontrol sina produkter till livsmedelsbutikernas kylanläggningar.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt BS Elcontrol AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

BS Elcontrol AB

Kundens situation och utmaning

BS Elcontrol stod inför en kraftig expansion och behövde ett gemensamt affärssystem för sin administration. Utan förbättring och förenkling av sin administration skulle expansionen bli mycket svår att genomföra.

Vår lösning

Med Pyramids Projektmodul har de nu kontroll på alla sina projekt, från planering och budgetering till utfall i form av nedlagt material, rapporterad tid samt projektrelaterade leverantörsfakturor. Allt på ett och samma ställe.


Effekt och resultat

”Med Pyramids projektmodul så har vi kontroll på hela flödet i våra projekt, från offert till order, inköp och sedan uppföljning med efterkalkyl”, säger Jonas Kewenter, VD på BS Elcontrol. ”Vi fick dessutom vässat projektuppföljningen ytterligare via en speciallösning från Proclient”, berättar Jonas vidare.

Företagsfakta

BS Elcontrol AB är specialiserade på att konstruera och tillverka automatikutrustning och apparatskåp för styrning av maskiner och anläggningar. Bl.a. så levererar BS Elcontrol sina produkter till livsmedelsbutikernas kylanläggningar.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt BS Elcontrol AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.