Pyramid täcker de behov som finns i vår verksamhet!
Magnus Eriksson , VD

Br Eriksson Maskin El AB är ett familjeföretag som startades 1991. Inom företaget finns en samlad erfarenhet på 70 år genom tidigare anställningar inom yrket. Verksamheten är att ge service åt process-, sågverks- och stålindustri, kommuner och fastighetsbolag m.fl.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Br. Eriksson Maskin El AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Har inga certifieringar
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Br. Eriksson Maskin El AB

Pyramid täcker de behov som finns i vår verksamhet!

- Magnus Eriksson , VD

Kundens situation och utmaning Br. Eriksson Maskin El AB har använt Pyramid sedan slutet av -90 talet. Pyramid täcker de behov som finns för vår verksamhet. Vår lösning Br. Eriksson använder främst redovisning, order och faktureringsmodulerna i Pyramid. De täcker de behov som finns i vår verksamhet. Effekt och resultat Vi har fått en bra ordning på order och garantitider genom serienummersystemet dessutom möjligheten att kunna ha en bra uppföljning på hur företaget mår ekonomiskt genom b.l.a resultatinspektionen.

Företagsfakta

Br Eriksson Maskin El AB är ett familjeföretag som startades 1991. Inom företaget finns en samlad erfarenhet på 70 år genom tidigare anställningar inom yrket. Verksamheten är att ge service åt process-, sågverks- och stålindustri, kommuner och fastighetsbolag m.fl.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Br. Eriksson Maskin El AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Har inga certifieringar
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Referenser i samma bransch