Pyramid uppfyller våra speciella behov och är samtidigt mycket prisvärt
Anna Lovanius , IT-ansvarig

Br. Engströms Entreprenadmaskiner AB är underleverantör till byggföretag, vägverk och kommuner. Säljer, utför schakt- och transportarbeten på ett kompetent och professionellt sätt efter kundens krav och behov. Sysselsätter ca 130 maskiner/fordon, varav 100 egna, 88 anst. Omsättn ca 125 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Br. Engströms Entreprenadmaskiner AB. Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster

Br. Engströms Entreprenadmaskiner AB

Pyramid uppfyller våra speciella behov och är samtidigt mycket prisvärt

- Anna Lovanius , IT-ansvarig

Vi letade efter ett modernt system som skulle hjälpa oss i vår komplexa verksamhet, där utnyttjandegraden av varje fordon/förare är den viktigaste faktorn för styrning av lönsamhet. Vi ville systematisera alla våra rutiner från kundbeställning till fakturering och samtidigt skapa förutsättningar för en korrekt kostnadsuppföljning. CITK IT Konsult AB genomförde en förstudie som visade på att Pyramid hade förutsättningar att uppfylla våra behov och samtidigt vara prisvärt. Det gick att anpassa systemet till våra branschunika krav såsom t.ex maskinloggbok. Information behöver inte dubbelregistreras och är omgående tillgänglig för uppföljning. Vi har tagit ett stort steg mot vår målbild. Våra förare kan när som helst få ut information som hjälper dem att effektivt och kostnadsmedvetet utnyttja sin resurs. Med Pyramid har vi fått ett modernt system som vi tillsammans med våra kunder kan växa i. Br.Engströms entreprenadmaskiner AB grundades 1956 i Fjugesta av Per-Olow och Christina Engström under namnet Fjugesta maskinschakt AB. 1985 övertog sönerna Jan-Olow och Per-Eric Engström företaget, ändrade firmanamnet och flyttade verksamheten till Örebro där de köpte en industrifastighet på Holmens industriområde. Företaget är idag mest känd under namnet Engströms.

Företagsfakta

Br. Engströms Entreprenadmaskiner AB är underleverantör till byggföretag, vägverk och kommuner. Säljer, utför schakt- och transportarbeten på ett kompetent och professionellt sätt efter kundens krav och behov. Sysselsätter ca 130 maskiner/fordon, varav 100 egna, 88 anst. Omsättn ca 125 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

CITK IT Konsult AB är pyramidåterförsäljare åt Br. Engströms Entreprenadmaskiner AB.
Besök CITK IT Konsult AB på citk.se.

CITK IT Konsult AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
CITK IT Konsult AB tilläggstjänster
  • Erbjuder inga tilläggstjänster