Med Pyramid har vi ett flexibelt system och en partner som förstår våra behov
Emil Björklund , VD

Borstfabriken i Malmö AB grundades år 1910. I Januari 2019 köptes bolaget av nuvarande ägare och har idag 3 anställda. Borstfabriken är specialiserade på industriborstar och borstringar. Bolaget tillverkar även produkter i egen regi såsom sidoborstar, sopvalsar samt specialborstar. Borstfabrikens borstar är anpassade för en mängd olika maskiner, några exempel är Hako, Brodd-Son, Beam, Holms, Broddway, DuLevo, Bemab, Schmidt mfl. Man säljer sina produkter till stora bygg- och entreprenadföretag samt till olika kommuner runt om i landet.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Borstfabriken i Malmö AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Borstfabriken i Malmö AB

Borstfabriken körde i gång med Pyramid under 2021 då det gamla systemet inte räckte till längre. Verksamheten behövde ett flexibelt och prisvärt system med en bred funktionalitet för att hantera sina många utmaningar. Kraven på det nya systemet var bland annat att det på ett enkelt sätt gick att skapa transportsändningar, fakturera elektroniskt samt få en bra överblick över sina artiklar och saldon. Man behövde även ha möjligheten att på sikt kunna komma i gång med en e-handel för att enklare möta marknaden.

Med Pyramids helintegrerade lösning mot Logtrade så kan vi nu skapa våra sändningar till våra transportörer på ett enkelt sätt och vi får ut alla dokument som krävs med ett knapptryck direkt i Pyramid. Vi jobbar även med systemets helintegrerade lösning mot EDI-växeloperatören Inexchange vilket gör att vi utan handpåläggning skickar fakturor elektroniskt till de kunder som har det som krav på oss.

Med hjälp av vår pyramidpartner och Inexchange har vi även fått hjälp med att effektivisera flödet för inkommande leverantörsfakturor. Alla fakturor går till Inexchange som tolkar fakturorna och skickar dom vidare till Pyramid där de importeras automatiskt. Det enda vi behöver göra är att attestera och godkänna den föreslagna konteringen som Pyramid ger. Att komma i gång med detta har gjort att vi tjänat mycket tid vilket gjort att vi fullt ut kunnat fokusera på att leverera bra produkter till våra kunder.

Nu när vi kommit i gång med systemet har vi även påbörjat implementationen av Pyramids helintegrerade e-handel för att underlätta för våra befintliga samt nya kunder att både hitta oss samt lägga order.

Företagsfakta

Borstfabriken i Malmö AB grundades år 1910. I Januari 2019 köptes bolaget av nuvarande ägare och har idag 3 anställda. Borstfabriken är specialiserade på industriborstar och borstringar. Bolaget tillverkar även produkter i egen regi såsom sidoborstar, sopvalsar samt specialborstar. Borstfabrikens borstar är anpassade för en mängd olika maskiner, några exempel är Hako, Brodd-Son, Beam, Holms, Broddway, DuLevo, Bemab, Schmidt mfl. Man säljer sina produkter till stora bygg- och entreprenadföretag samt till olika kommuner runt om i landet.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Borstfabriken i Malmö AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Referenser i samma bransch