Om Boliden Electro & Pyramid Phone Edition
Jens Holmqvist , VD

Boliden Electro AB som varumärke har funnits sedan 2014. En kort tid jämfört med deras 90 år som kraftleverantör till gruvindustrin. Idag är deras fokus fortfarande inställt på intelligenta lösningar till gruv- och energisektor. Men energi och dess roll inom industri och samhälle har förändrats. Krav på högre effektivitet, minskad miljöpåverkan och ansvaret gentemot omvärlden fortsätter driva förändringar. En utmaning som Boliden Electro gärna accepterar.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Boliden Electro AB. Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.

Boliden Electro AB

I en snabb och föränderlig värld är Boliden Electro en ledande aktör inom intelligenta kraftlösningar. De arbetar affärsmässigt, lyhört och med fullt fokus på precision och teknisk höjd i syfte att skapa rätt effekt för deras kunder.

Bolagets ca 50 medarbetare besitter en stor mängd samlad kompetens och erfarenhet. Och genom denna erfarenhet samt Boliden Electros passion för samarbete och innovation levererar man intelligenta kraftlösningar som ökar energieffektivitet, säkerhet och stärker konkurrenskraften hos kunderna.

Boliden Electro är placerade i samhället Boliden ca 3 mil väster om Skellefteå, men deras marknad sträcker sig över hela Sverige och även utanför landets gränser.

I samband med uppgraderingen till Pyramid 4.15 har Boliden Electro valt att börja rapportera in tid, kostnader och frånvaro i mobilen med hjälp av Phone edition 4 för samtlig personal som inte har åtkomst till affärssystemet i sitt dagliga arbete, däribland ett stort antal Elektriker i fält.

”-Vi ser detta främst som en ren och skär kassaflödes- och kontrollförbättrande åtgärd”, säger Boliden Electros VD Jens Holmqvist och forsätter, ”en stor fördel med denna lösning är att slippa tidlappar som är otydliga, saknar namn, datum, projekt ID, är oattesterade eller emellanåt helt enkelt inte kommer in alls”.

Eftersom IT-säkerhet är en central fråga för många av våra kunder och något av Sherpas signum, har vi med denna uppsättning aktiverat funktionen multifaktorautentisering för samtliga Phone-användare. Tillsammans med Boliden Electro valde vi att göra innehållet i appen så enkel och användarvänlig som möjlig, med genväg till tidrapporteringen och meddelandefunktionen på startsidan för att kunna skicka frågor eller kommentarer internt angående projekt eller dylikt. Denna lösning underlättar den administrativa biten som sköts inne i affärssystemet Pyramid och man har även i och med detta aktiverat egenskapen projektattest så alla projektledare nu får bättre överblick och kan attestera all rapportering inne i systemet.

Sherpas uppdrag omfattar uppsättning av Phone-användare och MFA i Pyramid, utbildning samt support vid uppstart.

Företagsfakta

Boliden Electro AB som varumärke har funnits sedan 2014. En kort tid jämfört med deras 90 år som kraftleverantör till gruvindustrin. Idag är deras fokus fortfarande inställt på intelligenta lösningar till gruv- och energisektor. Men energi och dess roll inom industri och samhälle har förändrats. Krav på högre effektivitet, minskad miljöpåverkan och ansvaret gentemot omvärlden fortsätter driva förändringar. En utmaning som Boliden Electro gärna accepterar.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Tillverkande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Sherpas Group AB är Pyramidåterförsäljare åt Boliden Electro AB.
Besök Sherpas Group AB på sherpas.se.