Efter ett år står det fullt klart att vi valde rätt!
Patric Svensson , VD

Bohus har från starten 1986 vuxit till drygt 350 medarbetare och omsätter i företagsgruppen nära 200 miljoner kronor. Bohus, kan ta hand om det mesta då det gäller service på kunders kontor. Exempelvis städning, kaffemaskiner, kopierings- och skrivarmaskiner, fruktkorgar mm. Fördelen med att anlita Bohus är att kunden får en och samma leverantör till en lång rad med servicetjänster.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Bohus. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Bohus

Efter ett år står det fullt klart att vi valde rätt!

- Patric Svensson , VD

"Att vi valde rätt system är vi nu efter ett drygt års användande helt på det klara med. Mycket tack vare kompetenta och målinriktade konsulter från vår leverantör KR System" Bohus påbörjade en upphandling av ett nytt affärssystem under andra halvåret 2011 och i slutet av april 2012 togs beslutet att låta KR System AB genomföra en förstudie. Resultatet av förstudien blev att Bohus valde affärssystemet Pyramid med KR System som leverantör då Pyramid tillgodosåg allt väsentligt som efterfrågades i kravspecifikationen. Däribland höga krav på redovisning, projekt, och mobila lösningar. Implementering och utbildning för användarna genomfördes under perioden augusti till december 2012 och i januari 2013 togs systemet i skarp drift. ”Det är tungt att byta affärssystem. Men tack vare att KR System har utfört sitt uppdrag på ett föredömligt sätt, har de hjälpt oss att få till effektiva och bra arbetsflöden” säger Patric Svensson – VD, Bohus. ”Att vi valde rätt system är vi nu efter ett drygt års användande helt på det klara med. Mycket tack vare kompetenta och målinriktade konsulter från vår leverantör KR System” avslutar Patric. Nästa steg (under 2014) blir att med KR Systems hjälp integrera E-handel samt att börja använda tidrapporteringen i Pyramid.

Företagsfakta

Bohus har från starten 1986 vuxit till drygt 350 medarbetare och omsätter i företagsgruppen nära 200 miljoner kronor. Bohus, kan ta hand om det mesta då det gäller service på kunders kontor. Exempelvis städning, kaffemaskiner, kopierings- och skrivarmaskiner, fruktkorgar mm. Fördelen med att anlita Bohus är att kunden får en och samma leverantör till en lång rad med servicetjänster.

Branschtillhörighet
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Bohus.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch