Logistik och kassahantering samlat i ett och samma system
Krister Persson , VD

BMS i Hässleholm AB Omsättning: Ca 30 MSEK. Anställda: 12 st.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt BMS i Hässleholm AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

BMS i Hässleholm AB

Utmaningar och mål

I en strävan att öka både kundnytta såväl som konkurrenskraft kom BMS fram till att ett modernare affärssystem skulle behövas. Kravet på ett nytt system var bland annat få ut bättre och mer aktuell statistik, hantera ersättningsartiklar och kunna göra elektroniska beställningar (EDI) mot leverantör direkt utan att behöva koppla på tredjepartsprogram.

Vår lösning

Med Pyramid fick BMS en ”allt i ett lösning” där hela logistikflödet hanteras, från inköp, lager till order samt kassaförsäljning mot både privat och företagskunder. Handenheter används flitigt, exempelvis för inventering och för att scanna och automatiskt få underlag för inköp, som görs med ett knapptryck. Får ut beställningsorder direkt i systemet.

Effekt och resultat

Inköpen har fått en klar tidsbesparing. Statistik för att följa upp produkter. Exempelvis vad har lagerplats omsätt, omsättningshastighet för att varorna ska få optimal försäljningsplats, vad som ska köpas in och inte, när etc. BMS upplever även bättre kontroll på kostnaderna. Inventeringen underlättas med handdatorer och körs rullande när det blir lite tid över för lagerpersonalen. Då det går bra att inventera en begränsad del av lagret utan att behöva stänga hela lagret. Inventering sker samtidigt som beställning av varor vilket gjort processen mycket effektivare. Att kassan är integrerad med övriga affärssystemet uppskattas också vilket gör det enkelt att i kassan nå samma varuinformation för priser och saldon, fakturera, få upp kundhistorik m.m.

Företagsfakta

BMS i Hässleholm AB Omsättning: Ca 30 MSEK. Anställda: 12 st.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Butiks- och affärskedjor

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt BMS i Hässleholm AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.