Pyramids lagerhantering hjälper oss att hantera vårt lager och våra kunder
Maria Knutsson , VD

BLL är ett modernt logistikföretag strategiskt placerat i Båstad, nära E 6:an mellan Halmstad och Helsingborg, som arbetar med kundunika logistiklösningar, 3PL.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

dizparc AB är pyramidåterförsäljare åt BLL - Båstad Lager & Logistik. Besök dizparc AB på dizparc.se.

dizparc AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
dizparc AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

BLL - Båstad Lager & Logistik

Pyramids lagerhantering hjälper oss att hantera vårt lager och våra kunder

- Maria Knutsson , VD

BLL har stor erfarenhet att arbeta med lite mindre företag, där de kan erbjuda en väldigt hög, personlig service. BLL löser frågor och problem på snabbaste och enklaste sätt. BLL ser ständigt över fraktavtal och förändringar inom logistik och system. BLL´s målsättning är att kunna leverera logistiklösningar som innebär trygghet, enkelhet och effektivitet för sina kunder.

Företagsfakta

BLL är ett modernt logistikföretag strategiskt placerat i Båstad, nära E 6:an mellan Halmstad och Helsingborg, som arbetar med kundunika logistiklösningar, 3PL.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

dizparc AB är pyramidåterförsäljare åt BLL - Båstad Lager & Logistik.
Besök dizparc AB på dizparc.se.

dizparc AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
dizparc AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch