15 år med Pyramid Business Studio och KR-System!
Thomas Gustavsson , VD

BKE TeleCom med ett 40-tal medarbetare i Karlstad är systemleverantören som verkar för att leverera kompletta kommunikationsmiljöer inom tal och data åt företag och offentlig verksamhet. Kunderna väljer BKE TeleCom för att öka sin konkurrenskraft på marknaden eller helt enkelt för att BKE TeleCom är en kompetent och strukturerad IT och telefonipartner. Arbetet omfattar rådgivning, val av teknisk lösning, infrastruktur såsom telefoniplattformar och datanät, inköpspolicy, behovsanalyser, installation, utbildning och uppföljning. ”Genom att verka som helhetsleverantör ökar våra möjligheter att förstå kundens miljö och arbetssätt, detta leder till att vi kan kundanpassa plattformar, produkter, drift och service utifrån verksamhetsbehov” säger Thomas Gustavsson VD på BKE TeleCom i Karlstad.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt BKE TeleCom. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

BKE TeleCom

15 år med Pyramid Business Studio och KR-System!

- Thomas Gustavsson , VD

Under dryga 15 år har BKE TeleCom i Karlstad använt sig av Pyramid Business Studio som affärssystem för att förenkla och stödja interna processer, göra det möjligt att hantera informationsflödet mer effektivt, förbättra momenten uppföljning och analys samt som stöd vid kassaförsäljning och e-handel. ”Samarbetet med KR System har varat under lika lång tid och är ett mycket bra exempel på att mångårigt systemkunnande, fokus på kundens verksamhet samt teknikkompetens genererar långvariga och positiva samarbeten för båda parter” säger Marcus Persson på KR System i Karlstad.

Företagsfakta

BKE TeleCom med ett 40-tal medarbetare i Karlstad är systemleverantören som verkar för att leverera kompletta kommunikationsmiljöer inom tal och data åt företag och offentlig verksamhet. Kunderna väljer BKE TeleCom för att öka sin konkurrenskraft på marknaden eller helt enkelt för att BKE TeleCom är en kompetent och strukturerad IT och telefonipartner. Arbetet omfattar rådgivning, val av teknisk lösning, infrastruktur såsom telefoniplattformar och datanät, inköpspolicy, behovsanalyser, installation, utbildning och uppföljning. ”Genom att verka som helhetsleverantör ökar våra möjligheter att förstå kundens miljö och arbetssätt, detta leder till att vi kan kundanpassa plattformar, produkter, drift och service utifrån verksamhetsbehov” säger Thomas Gustavsson VD på BKE TeleCom i Karlstad.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt BKE TeleCom.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch