Pyramids databaskoppling har sparat mycket tid för oss
Johnny Eskilsson , Affärsutvecklare/VD

Bitcom/Seths har levererat bredbandstjänster till privathushåll och företag i Sverige sedan år 2000. Bitcom är idag tjänsteleverantör både lokalt och nationellt i ett flertal stadsnät, tex. Gothnet, iTUX Göteborg, Framtidens Bredband, Open Universe, IP-Only, Splitvision, Zitius, Telenors Kabel-TV nät mfl. De har personal in-house för drift, utveckling, övervakning och tekniksupport och försäljning av nätverksprodukter, t.ex WIFI routrar, switchar, accesspunkter mm. Systerföretaget ”Seths Antenn & Teleteknik AB” startade 1975 och har focus på fiberentrepenad, projektering och installation av bredbandsnät. Seths är kommunikationsoperatör i Gothnet fiber och koaxiala/kabel-TV nät i Göteborg. Seths levererar kompletta anläggningar för distribution av bredbands- och TV-tjänster över olika plattformar, t.ex. Fiber, Wi-Fi, LAN och Koax samt bedriver service- och jourverksamhet. Omsättning: 53 MSEK (för företaget Seths Antenn & Teleteknik och & Bredbandig IT Communication i Göteborg AB) Antal anställda: 22

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Bitcom/Seths - Bredband IT Communication i Göteborg AB. Besök KR System AB på krsystem.se.

Bitcom/Seths - Bredband IT Communication i Göteborg AB

Bitcom/Seths har levererat bredbandstjänster till privathushåll och företag i Sverige sedan år 2000. De började använda Pyramid Business studio som affärssystem 2016. ”Kravet var att det skulle vara ett modernt och kraftfullt affärssystem som skulle hjälpa oss att effektivisera kund och faktureringsflöden” säger Johnny Eskilsson, Affärsutvecklare/VD på Bitcom. De hade speciella krav på kontraktsfakturering då de har många kunder med löpande avtal som faktureras i månads, kvartals eller års -intervaller. Även serviceorderhanteringen var viktig, för att möjliggöra effektivare serviceflöden för deras fälttekniker.

”Vi är mycket nöjda med valet av Pyramid som affärssystem. Pyramid är ett modernt och anpassningsbart system – enkelt att jobba i. Vi har också fått bra support under åren som gått och uppdateringar med jämna intervaller som ger tillgång till ny funktionalitet. Pyramid är en produkt som är tämligen komplett. Innan vi skaffade Pyramid, hade vi flera olika externa system som gjorde våra arbetsflöden långsamma och omständliga. I takt med att vi migrerat över informationen till Pyramid,har flödena blivit snabbare och effektivare.

Styrkan i Pyramid är smidigheten att kunna anpassa affärssystemet utifrån våra behov. En funktion som sparat mycket tid för oss är Pyramids databaskoppling (Access Link/ODBC-koppling) där vi kan läsa ut data i realtid från Pyramid direkt till Excel och Access. Att vi dessutom enkelt kan importera och exportera register i Pyramid med kunder, kontrakt, artiklar osv har gett oss en betydligt högre flexibilitet än tidigare.

Framöver kommer vi att bygga in API:er mot våra andra tekniska system för att t.ex. kunna styra våra bredbandstjänster direkt via Pyramid. Vi kommer också att vidareutveckla funktioner för effektivare kontraktshantering och beställningsflöden.

Personalen på KR System har varit mycket tillmötesgående och är mycket kunniga inom Pyramid. De gjorde en bra förstudie inför vårt migreringsarbete. De har funnits tillhands med expertishjälp under åren som gått, vilket har varit en trygghet.” säger Johnny avslutningsvis.

Företagsfakta

Bitcom/Seths har levererat bredbandstjänster till privathushåll och företag i Sverige sedan år 2000. Bitcom är idag tjänsteleverantör både lokalt och nationellt i ett flertal stadsnät, tex. Gothnet, iTUX Göteborg, Framtidens Bredband, Open Universe, IP-Only, Splitvision, Zitius, Telenors Kabel-TV nät mfl. De har personal in-house för drift, utveckling, övervakning och tekniksupport och försäljning av nätverksprodukter, t.ex WIFI routrar, switchar, accesspunkter mm. Systerföretaget ”Seths Antenn & Teleteknik AB” startade 1975 och har focus på fiberentrepenad, projektering och installation av bredbandsnät. Seths är kommunikationsoperatör i Gothnet fiber och koaxiala/kabel-TV nät i Göteborg. Seths levererar kompletta anläggningar för distribution av bredbands- och TV-tjänster över olika plattformar, t.ex. Fiber, Wi-Fi, LAN och Koax samt bedriver service- och jourverksamhet. Omsättning: 53 MSEK (för företaget Seths Antenn & Teleteknik och & Bredbandig IT Communication i Göteborg AB) Antal anställda: 22

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är Pyramidåterförsäljare åt Bitcom/Seths - Bredband IT Communication i Göteborg AB.
Besök KR System AB på krsystem.se.