Vi känner att det finns stora möjligheter att växa med Pyramid
Björn Köhler , Ekonomichef/Dataansvarig

Bimex Verktyg AB i Motala är etablerat sedan 1982 inom sektorn verktygskomponenter med egen tillverkning och slipning av stansar och dynor, vilket ger en stor flexibilitet av såväl standard- som specialdimensioner. Företaget är beläget i Motala och har 17 anställda. Oms 32 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Bimex Verktyg AB i Motala. Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Bimex Verktyg AB i Motala

Bimex tillverkar och återförsäljer verktygskomponenter som stansar dynor till klipp-, stans- samt bockverktyg. Under våren 2007 genomförde vi en förstudie för att utvärdera behoven av ett nytt affärssystem. Bimex hade då bekymmer med ett ålderstiget affärssystem i DOS-miljö med knapphändiga möjligheter till uppföljning.

- Vi använder en lagerhissautomat för vårt stora sortiment av verktygskomponenter. Det var viktigt för oss att få en fungerande koppling mellan lagerhissen och affärssystemet för att alltid ha ett uppdaterat och korrekt lagersaldo och för att undvika dubbelarbete. Samtliga in- och utleveranser i lagerautomaten lagerjusteras omedelbart även i Pyramid. Detta gäller även de tillfällen då man uppmanas att inventera en artikel i automaten.

Vi fann ett företag som redan använde en koppling mellan Pyramid och lagerautomat, som vi sedan låtit vidareutveckla med Invid Jönköping för att passa just våra egna ändamål. - Förstudien visade att det fanns mera att tjäna på att byta affärssystem. Bland annat ökade möjligheter att följa upp kostnader och intäkter per verksamhetsområde, ett integrerat säljstöd med möjlighet att jobba lokalt eller mobilt över Internet samt möjlighet att skicka inköp och ordererkännande med e-post. Man påbörjade installation och utbildning på Bimex under hösten 2007. Systemet driftsattes vid årsskiftet. Koppling till lagerhissen driftsattes redan första dagen.

Nu har vi kört Pyramid i 10 år och känner oss riktigt hemma i systemet. Kopplingen till lagerhissen har gett oss bra kontroll på vårt lager, vi uppskattar att allt är sökbart i systemet och säljstödet ger oss nya möjligheter att samla information på ett lättåtkomligt sätt.

- Vi ser en stor fördel i möjligheten att scanna in dokument, ritningar m.m. och koppla direkt mot en order, offert osv. Dokumenten är väldigt lätta att hämta upp för samtliga medarbetare och detta underlättar vårt arbete. Att samla denna information i pärmar tidigare var tidskrävande, vilket vi nu slipper.

Då leveranstider är av yttersta vikt hos våra kunder har vi en väldigt god överblick för att dessa skall hållas. Vi mäter leveransprecisionen veckovis och har genomgång med personal kring detta vid varje veckomöte. Vi ansåg att Pyramid var ett väldigt bra affärssystem från dag ett. Då var endast ”uppe på ytan” vad gäller utnyttjande av systemet. Nu 10 år senare har vi fördjupat oss rejält i Pyramids alla systemmöjligheter och finner att systemet är ytterst bra för vår verksamhet. - Vi känner att det fortfarande finns stora möjligheter att växa med Pyramid.

Företagsfakta

Bimex Verktyg AB i Motala är etablerat sedan 1982 inom sektorn verktygskomponenter med egen tillverkning och slipning av stansar och dynor, vilket ger en stor flexibilitet av såväl standard- som specialdimensioner. Företaget är beläget i Motala och har 17 anställda. Oms 32 mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Bimex Verktyg AB i Motala.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Referenser i samma bransch