Pyramid är en smidig hub för att hantera all vår affärsdata
Basil Guest , Marknads- och försäljningsansvarig

BG Fix har kontor i både Stockholm och Kungsbacka. BG Fix har 22 anställda. BG Fix grundades 2008

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt BG Fix AB. Besök APPuru på appuru.se.

BG Fix AB

Vi har använt Pyramid sedan 2013 och har under tiden uppdaterat till version 4.15.

Under tiden har så har vi utökat med ett antal olika moduler allt eftersom vår verksamhet växt och utökat båda fysiska depåer, produktutbud och affärsmodell. Vi tycker att Pyramid är en smidig hub för att hantera all vår affärsdata på ett enkelt sätt och underlättar för oss att fokusera på det som är viktigt för oss.

Bl.a. använder vi studios flitigt för att söka efter information, skicka automatiska mail, samt lägga ut tickers som hjälper oss att hålla koll i realtid. Kundsupporten har varit mycket hjälpsam och kunnig, vilket är en stor fördel. Utöver detta så har Appuru hjälpt oss att anpassa systemet för våra behov när det har saknats en, för oss, viktig funktion.

Pyramid Affärssystem är en mångsidig plattform som ger företag en trygg och smidig användarupplevelse.

Företagsfakta

BG Fix har kontor i både Stockholm och Kungsbacka. BG Fix har 22 anställda. BG Fix grundades 2008

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt BG Fix AB.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch