Pyramid är användarvänligt, flexibelt och synnerligen stabilt
Håkan Malmqvist , IT- och Serviceansvarig

BEWAG AB är ett företag med en mycket lång erfarenhet av mätinstrument. Företaget grundades redan år 1947. Under 1980-talet inleddes en bred introduktion av laser och geodesi-instrument på den svenska marknaden, främst riktad mot företag inom bygg- och anläggningsindustrin.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt BEWAG AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

BEWAG AB

Vi behövde ett affärssystem som kunde hantera hela vår verksamhet och samtidigt knyta samman våra olika depåer med ett flerlagersystem. Med hjälp av Pyramid Business Studio och Proclient har vi nått ända fram.

Vi valde att installera ett stort antal moduler redan från början och har sedan startat upp dessa efterhand. Systemet har fungerat klanderfritt ända från start.

Företagsfakta

BEWAG AB är ett företag med en mycket lång erfarenhet av mätinstrument. Företaget grundades redan år 1947. Under 1980-talet inleddes en bred introduktion av laser och geodesi-instrument på den svenska marknaden, främst riktad mot företag inom bygg- och anläggningsindustrin.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tjänsteproducerande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt BEWAG AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.