Pyramid är ett flexibelt och komplett affärssystem
Peter Hammarström , Platschef på Berlex AB

Berlex AB är ett företag som tillverkar, säljer och hyr ut vägavstängningsmaterial och trafiksäkerhetsprodukter. När Berlex införde Pyramid i verksamheten år 2004 ville de ha ett komplett affärssystem med integrerad hyresmodul.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Berlex. Besök APPuru på appuru.se.

Berlex

Efter att ha haft systemet i över tio år hävdar Peter att systemet fortfarande uppfyller deras krav och med tanke på att Berlex har allt från ren handel till tillverkning visar Pyramid sin bredd med bra lösningar på samtliga funktioner i deras flöden.

Tack vare Pyramid kan de ha full kontroll och god översikt på alla affärskontakter, offerter, order och samtliga saldon på alla lager. ”Det bästa med Pyramid är att det snabbt går att få överblick i respektive "central" för t.ex. artikel, leverantör eller kund och det är enkelt att hitta den information man behöver”- säger Peter. 

Nästa steg i utvecklingen av systemet blir troligtvis att komplettera lagerrutinerna med streckkodsläsare för att minimera plocktiderna och manuell rapportering.

Företagsfakta

Berlex AB är ett företag som tillverkar, säljer och hyr ut vägavstängningsmaterial och trafiksäkerhetsprodukter. När Berlex införde Pyramid i verksamheten år 2004 ville de ha ett komplett affärssystem med integrerad hyresmodul.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Berlex.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch