Pyramid är ett fantastiskt hjälpmedel
Claes Myrén , VD

Var finns företaget? Göteborg Verksamhet? Tillverkande företag Spridning: Säljer i Sverige och Norge Antal anställda: 19st Företaget grundades: 1891 Pyramid implementerades: 1999

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Bergstrands Kafferosteri AB. Besök APPuru på appuru.se.

Bergstrands Kafferosteri AB

”Pyramid är ett fantastiskt hjälpmedel för allt ifrån order, lager, fakturering till vår egna tillverkning där vi med hjälp av systemet kan hålla koll på vad som skall produceras och när.

Att Pyramid säljs i moduler är bra för då kan man välja precis de delar som man har användning för och sedan utöka systemet efter behov. Pyramid växer med oss.

I de fall vi har önskemål som skiljer sig från standard Pyramid kan vi med hjälp av vår återförsäljare snabbt och enkelt göra för oss kundspecifika anpassningar vilket sparar mycket tid.”

Företagsfakta

Var finns företaget? Göteborg Verksamhet? Tillverkande företag Spridning: Säljer i Sverige och Norge Antal anställda: 19st Företaget grundades: 1891 Pyramid implementerades: 1999

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

APPuru är Pyramidåterförsäljare åt Bergstrands Kafferosteri AB.
Besök APPuru på appuru.se.

Referenser i samma bransch