Pyramid är snabbt, effektivt och enkelt att använda
Jörgen Karlsson , CFO

Bergs Timber AB Mer än hälften av den samlade produktionskapaciteten vidareförädlas och mer än 80% exporteras. Moderbolaget är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap materials, de har ca 250 anställda och omsätter 1 500 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Bergs Timber AB. Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Bergs Timber AB

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror till kunder runt om i världen. Den samlade produktionskapaciteten uppgår till cirka 530 000 kubikmeter sågade trävaror.

Administrationen kring virkeshanteringen sker i VACS, ett system för virkesadministration inom skog- och sågindustrin som används av fler ledande virkesföretag. Det är i VACS alla virkesvolymer och affärer mellan skogsägare, sågverk och andra inblandade administreras, och med INVIDs hjälp har man byggt en brygga mellan VACS och affärssystemet Pyramid.

– Sedan flera år tillbaka är systemen sammankopplade och det har fungerat jättebra. Tillsammans med INVID lade vi ner en hel del tid och energi när vi byggde lösningen, och sedan dess har det fungerat bra. Bergs Timber har använt Pyramid Business Studio i ett tiotal år, och i dag är det bland annat fakturering, kund- och leverantörsreskontra samt redovisning, flera dimensioner, som är de mest använda Pyramid-modulerna.

– Vi spar mycket tid med Pyramid, bland annat i administrationen. Pyramid är ett snabbt och effektivt system att arbeta i samtidigt som det är enkelt att använda. Vi använder även Pyramids funktioner för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors Gransjö, Broakulla och Vimmerby, där det även finns hyvlerier för vidareförädling.

När det gäller Pyramid så tar Bergs Timber i mångt och mycket själva hand om den dagliga driften, men utbildning och problemlösning står INVID för.

– Vi har haft ett stort stöd av INVID och har fått mycket hjälp. Vi har haft ett långt samarbete och har bra kontakt med deras konsulter.

Företagsfakta

Bergs Timber AB Mer än hälften av den samlade produktionskapaciteten vidareförädlas och mer än 80% exporteras. Moderbolaget är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nordic Small Cap materials, de har ca 250 anställda och omsätter 1 500 Mkr.

Branschtillhörighet
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

INVID Jönköping AB är Pyramidåterförsäljare åt Bergs Timber AB.
Besök INVID Jönköping AB på invid.se/sv/tjanster/smarta-processer/affarssystem-pyramid-business-studio/pyramid-business-studio/.

Referenser i samma bransch