Stora möjligheter med Pyramid!
Claes Myrén , VD

Allt började 1891, vid Frihamnen i Göteborg. Emil Bergstrand började importera kaffebönor och kunde därmed erbjuda göteborgarna ett riktigt kvalitetskaffe. Efter ett tag köpte Emil en rostmaskin och blev i och med det den första i raden i raden av Bergstrandsfamiljens kaffemästare. Idag drivs Bergstrands Kafferosteri av Emils barnbarnsbarn, Thomas Myrén och Claes Myrén. De har tagit hand om och format ett lokalt rosteri som hittar inspiration från hela världen. En färd från starten under 1800-talets slut till Sveriges modernaste rosteri. Med traditionen i ryggen och blickarna riktade framåt fortsätter Bergstrands utveckla kaffe- och tekulturen, och engagemanget svalnar aldrig.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Bergman och Bergstrand AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Bergman och Bergstrand AB

Stora möjligheter med Pyramid!

- Claes Myrén , VD

Kundens situation och utmaning Bergman & Bergstrand har haft Pyramid sedan 1999. Först användes Pyramid väldigt begränsat av användarna och nyttan var mycket begränsad. Vår lösning Genom att utbilda och utveckla personalen har vi fått Pyramid att lyfta verksamheten. Nu använder alla på företaget Pyramid och får de stöd just de behöver i sin roll. Effekt och resultat ”Ju mer vi använder Pyramid desto mer upptäcker vi upptäcker vi att vi kan göra”, säger Claes Myrén VD och fjärde generationens kafferostare.

Företagsfakta

Allt började 1891, vid Frihamnen i Göteborg. Emil Bergstrand började importera kaffebönor och kunde därmed erbjuda göteborgarna ett riktigt kvalitetskaffe. Efter ett tag köpte Emil en rostmaskin och blev i och med det den första i raden i raden av Bergstrandsfamiljens kaffemästare. Idag drivs Bergstrands Kafferosteri av Emils barnbarnsbarn, Thomas Myrén och Claes Myrén. De har tagit hand om och format ett lokalt rosteri som hittar inspiration från hela världen. En färd från starten under 1800-talets slut till Sveriges modernaste rosteri. Med traditionen i ryggen och blickarna riktade framåt fortsätter Bergstrands utveckla kaffe- och tekulturen, och engagemanget svalnar aldrig.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är pyramidåterförsäljare åt Bergman och Bergstrand AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.

Proclient System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
Proclient System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch