Jag är mycket nöjd med vårt långvariga samarbete med Proclient
Jerry Magnusson , VD

Axson Teknik AB är ett företag som ingår i en familjeägd bolagsgrupp som startades 1946. Gruppen marknadsför utrustning, tillsatsmaterial och tillbehör för lödning, svetsning, skärning, materialprovning och mätning. Axson Teknik är även certifierade enl. EN ISO 9001:2015. Axson Teknik startade 1984 och tog då över den svenska agenturen för Harris USA som tillverkar välkända utrustningar för gasskärning med propan/syrgas. 1996 blev Axson Teknik svensk generalagent för FRONIUS GmbH, Österrike – en av världens största och ledande tillverkare av svetsutrustningar med över 3400 anställda och en omsättning på 500 miljoner Euro.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Axson Teknik AB. Besök Proclient System AB på proclient.se.

Axson Teknik AB

Situation och utmaning

Axson Svenska AB består av totalt fem olika företag med fem olika verksamheter, samtliga inom området svets. Allt ifrån försäljning av svetsutrustning till utbildning och service. Det unika med detta är att alla företagens verksamheter ryms inom Pyramid.

Axson kör Pyramid Business Studio sedan hösten 1997 och har under 2020 tagit steget upp på den senaste versionen, Pyramid 4. I samband med det gjorde Proclient också en kundunik anpassning med syfte att förenkla arbetet med vår e-handel. 

Lösning

På en del av våra serviceordrar vill vi inte att textraderna på ordern skall synas i e-handeln. Tack vare en enkel anpassning kan vi därför välja bort dem.

Effekt och resultat

Resultatet blir att bara genom att dölja dessa textrader med automatik så har vi, med hjälp av Proclient, förenklat vårt arbete enormt mycket! För att sammanfatta är vi mycket nöjda med vårt långvariga samarbete med Proclient! avslutar Jerry Magnusson.

Företagsfakta

Axson Teknik AB är ett företag som ingår i en familjeägd bolagsgrupp som startades 1946. Gruppen marknadsför utrustning, tillsatsmaterial och tillbehör för lödning, svetsning, skärning, materialprovning och mätning. Axson Teknik är även certifierade enl. EN ISO 9001:2015. Axson Teknik startade 1984 och tog då över den svenska agenturen för Harris USA som tillverkar välkända utrustningar för gasskärning med propan/syrgas. 1996 blev Axson Teknik svensk generalagent för FRONIUS GmbH, Österrike – en av världens största och ledande tillverkare av svetsutrustningar med över 3400 anställda och en omsättning på 500 miljoner Euro.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt Axson Teknik AB.
Besök Proclient System AB på proclient.se.