Vi räknar med att ha tjänat in kostnaden för Pyramid på ett år
Magnus Nilsson , Ekonomichef

ASVH Service i Flyinge ASVH Service Flyinge hanterar registerhållning och stambok- föring av svenska avelshästar. Sedan årsskiftet krävs att tävlingshästar har giltigt hästpass vilket ställt stora krav på ökad effektivitet då tiotusentals pass behövt registreras på kort tid.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt ASVH Service i Flyinge. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

ASVH Service i Flyinge

Vi räknar med att ha tjänat in kostnaden för Pyramid på ett år

- Magnus Nilsson , Ekonomichef

Fakturaflödet ligger på en bit över 100 fakturor om dagen och Pyramid hämtar med automatik underlag från hästpass-systemet (var 20 sekund!) prissätter och skriver fakturor med OCR-nummer. Kundernas betalningar registreras därefter automatiskt från postgirots OCR-central. Tack vare Pyramids möjligheter till automatisering och integration med andra system sparar man oerhört mycket tid - och ökar säkerheten i hanteringen. Vid stora ridsportsevenemang kan man dessutom enkelt "ta med sig" Pyramid och exempelvis hantera anmälningsavgifter kontant på plats. KR-System har ansvar både för ASVHs teknikplattform och affärssystem.

Företagsfakta

ASVH Service i Flyinge ASVH Service Flyinge hanterar registerhållning och stambok- föring av svenska avelshästar. Sedan årsskiftet krävs att tävlingshästar har giltigt hästpass vilket ställt stora krav på ökad effektivitet då tiotusentals pass behövt registreras på kort tid.

Branschtillhörighet
  • Tjänsteproducerande företag
  • Service- och underhållssektorn

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt ASVH Service i Flyinge.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
  • Konsultstudio
  • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
  • Drift av Pyramid

Referenser i samma bransch