Järnkoll krävs bland stålrullar och grushögar
Roger Silwer , Systemansvarig Areco-koncernen

Areco startades på 50-talet som en ren skrothandel. Sedan dess har företaget genomgått en stor utveckling och verksamheten skiftat fokus. Dagens Areco köper in stora volymer stål från de främsta stålverken och har flera fabriker för byggplåtsproduktion och vattenavrinning. För 35 år sedan hade Areco ett fåtal anställda och en omsättning på 50 miljoner. Efter en fantastisk utveckling sysselsätter företaget idag ca 160 personer över fem affärsområden i Sverige, Norge, Polen, Danmark och omsätter omkring 1 miljard kronor.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Tillverkande företag
 • Entreprenad företag

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Areco. Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid

Areco

Järnkoll krävs bland stålrullar och grushögar

- Roger Silwer , Systemansvarig Areco-koncernen

Ett stort, växande bolag i förändring ställer förstås krav på ett omfattande men ändå flexibelt affärssystem. Areco har valt Pyramid Business Studio från KR System för att hantera verksamheten i samtliga bolag. Det unika med Pyramid är möjligheten att samla tillverkning, grossist- och direktförsäljning, rivningsentreprenad och fastighetsförvaltning i en och samma plattform. Tunnplåt köps in och lagerhålls med batchnummer, i tillverkningen kapas och valsas tunnplåt ut till bland annat takplåt, fasadplåt, hängrännor, stuprör och mycket mera. Varorna förpackas och distribueras till byggvaruhus, byggföretag och de egna butikerna. Såväl materialåtgång som arbetsmoment registreras i Pyramid för kvalitet, kontroll och uppföljning. Under 2016 utökas verksamheten med flera byggplåtsgrossister. Med ett drive-thru koncept och handdatorer kopplade till Pyramid gör Areco det ännu enklare för byggföretag att snabbt få tag i byggplåt, ventilationsdelar, handelsstål och armering. "Det bästa med Pyramid tycker jag är Infostudios där man har möjlighet att söka upp precis vad man vill ur de olika registerna. Användarvänligheten i Pyramid gör det även enkelt att rulla ut systemet i nya filialer."- säger Roger Silwer.

Företagsfakta

Areco startades på 50-talet som en ren skrothandel. Sedan dess har företaget genomgått en stor utveckling och verksamheten skiftat fokus. Dagens Areco köper in stora volymer stål från de främsta stålverken och har flera fabriker för byggplåtsproduktion och vattenavrinning. För 35 år sedan hade Areco ett fåtal anställda och en omsättning på 50 miljoner. Efter en fantastisk utveckling sysselsätter företaget idag ca 160 personer över fem affärsområden i Sverige, Norge, Polen, Danmark och omsätter omkring 1 miljard kronor.

Branschtillhörighet
 • Handelsföretag
 • Tillverkande företag
 • Entreprenad företag

Pyramidåterförsäljare

KR System AB är pyramidåterförsäljare åt Areco.
Besök KR System AB på krsystem.se.

KR System AB certifieringar
 • Konsultstudio
 • E-line Konsult
KR System AB tilläggstjänster
 • Drift av Pyramid