Med Pyramid har vi kontroll på vårt produktionsflöde, från början till slut.
Patrik Rinaldo , Produktionschef

ArcelorMittal BE Group SCC AB är ett fristående bolag som ägs av ett Joint Venture mellan två stora bolag, ArcelorMittal 50% och BE Group 50%. Drygt 40 anställda, omsätter över 1 miljard, har drygt 200 aktiva kunder och en kapacitet att tillverka mer än 80 000 ton om året.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

JJT-Konsult AB är Pyramidåterförsäljare åt ArcelorMittal BE Group SCC AB. Besök JJT-Konsult AB på jjtkonsult.se.

ArcelorMittal BE Group SCC AB

Vi, ArcelorMittal BE Group SSC AB jobbar inom tillverkande industri och använder Pyramid genom hela vår arbetsprocess. Från inköp, planering och produktion till utleverans, fakturering och redovisning.

Vi upplever att vi har kontroll på hela flödet och att Pyramid är avgörande för denna kontroll. Utöver detta så har vi påbörjat övergång till Pyramids inventariemodul, som kommer ge oss en ökad kontroll och betydligt effektivare hantering av våra inventarier, samlat på ett och samma ställe.

Företagsfakta

ArcelorMittal BE Group SCC AB är ett fristående bolag som ägs av ett Joint Venture mellan två stora bolag, ArcelorMittal 50% och BE Group 50%. Drygt 40 anställda, omsätter över 1 miljard, har drygt 200 aktiva kunder och en kapacitet att tillverka mer än 80 000 ton om året.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag

Pyramidåterförsäljare

JJT-Konsult AB är Pyramidåterförsäljare åt ArcelorMittal BE Group SCC AB.
Besök JJT-Konsult AB på jjtkonsult.se.

Referenser i samma bransch