Tillsammans med Proclient har vi anpassat Pyramid efter våra behov
Richard Borggren , IT-ansvarig

APH Svenska AB är Sveriges ledande importör av snittblommor. APH importerar snittblommor och grönt från världens viktigaste produktionsområden: Holland, Kenya, Colombia, Etiopien, Ecuador, Italien, Israel och Frankrike m.fl. Ett komplett sortiment och en stadig tillförsel, direkt från odlingarna, av de bästa, fräschaste, vackraste och mest populära blommorna.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt APH Svenska AB . Besök Proclient System AB på proclient.se.

APH Svenska AB

Kundens situation och utmaning

APH handlar med levande produkter som kommer från flera olika delar av världen. Alla flöden från odlare till konsument måste därför också gå snabbt och smidigt för att produkterna skall kunna levereras med hög kvalité. Detta kräver därför ett system där man kan vrida och vända på saker och ting för att kunna lösa branschens väldigt unika problem med stora orderflöden under framförallt högtider.

Vår lösning

APH kör idag hela sin verksamhet i Pyramid. Koncernen har igång e-handel på flera plattformar, kopplingar med EDI mot kunder och inom den egna koncernen. Tillsammans med Proclient har helt unika funktioner utvecklats för kundens specifika behov såsom massuppdateringar av orders beroende på lagersaldon på olika artiklar.

Effekt och resultat

Med Pyramid har vi fått ett system som hela tiden kan växa och utvecklas när nya behov uppstår i vår verksamhet och i Proclient har vi en partner som kan ta fram de lösningar vi behöver. Detta har gjort att vi helt kan fokusera på att utveckla vår verksamhet och leverera produkter av hög kvalité till våra kunder.

Företagsfakta

APH Svenska AB är Sveriges ledande importör av snittblommor. APH importerar snittblommor och grönt från världens viktigaste produktionsområden: Holland, Kenya, Colombia, Etiopien, Ecuador, Italien, Israel och Frankrike m.fl. Ett komplett sortiment och en stadig tillförsel, direkt från odlingarna, av de bästa, fräschaste, vackraste och mest populära blommorna.

Branschtillhörighet
  • Handelsföretag
  • Tillverkande företag
  • E-handelsföretag

Pyramidåterförsäljare

Proclient System AB är Pyramidåterförsäljare åt APH Svenska AB .
Besök Proclient System AB på proclient.se.